Atvērto durvju diena Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā

Atvērto durvju diena Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā
21. janvārī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola organizēja atvērto durvju dienu jauniešiem. Uz pasākumu tika pulcināti 37 skolēni no 6 apkārtējo novadu un pilsētas skolām.

Skolēni atklāja pasākumu ar prezentāciju, kā eksaktajos priekšmetos Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek  iedzīvināta tēma „Inovācijas. Uzņēmējdarbība. Vide”. Klātesošo interesi saistīja arī skolas absolventa, firmas „Brainsolution” vadītāja, spēles „Ferma”  autora, uzņēmēja Mārtiņa Īviņa uzstāšanās, kurā viņš akcentēja skolas, īpaši eksakto mācību priekšmetu devumu viņa „veiksmes stāstā”. M. Īviņš strukturēja savu uzstāšanos  atbilstoši pasākuma devīzei „Inovācijas. Uzņēmējdarbība. Vide”, tādējādi veiksmīgi papildinot skolēnu prezentāciju. Tēma „Inovācijas. Uzņēmējdarbība. Vide” ir arī skolas vadošā tēma februārim, kad skolā notiks skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, projektu, biznesa plānu un praktisko darbu prezentācijas, kā arī daudzi skolēni piedalīsies „Ēnu dienās”.

Turpmākajā pasākuma daļā klātesošie tika sadalīti grupās, lai, atbilstoši plānam, piedalītos dažādās aktivitātēs bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetos. Jaunieši spēlēja mācību spēles un vēroja demonstrējumus bioloģijā, veica laboratorijas darbus ķīmijā un fizikā, kā arī strādāja ar interaktīvajiem materiāliem matemātikā.

Noslēgumā skolēni un skolotāji tika iepazīstināti ar dažādām Liepājas pilsētas 5. vidusskolas aktivitātēm un skolu kopumā, kā arī izvērtēja pasākumu un savus ieguvumus. Dalībnieki secināja, ka pasākums bija izdevies, par ko liecina  gan raitais darbs, gan skolēnu ļoti pozitīvie vērtējumi.