Eksperti izvērtē monitoringa sistēmu

Eksperti izvērtē monitoringa sistēmu
Šī gada 19. un 20.janvārī notiek pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalās projekta eksperti un VISC speciālisti mācību satura un eksaminācijas jautājumos. Semināra mērķis ir izvērtēt līdz šim paveikto dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu standartu monitoringa sistēmas izveidē. Semināru vada izglītības konsultants, kompānijas „Anglia assessment” (Lielbritānija) vadītājs Džordžs Betels (George Bethell). „Anglia assessment” ir neatkarīga kompānija, kas konsultē un vada tālākizglītības kursus izglītības vērtēšanas jomā visā pasaulē.

Dž. Betels specializējas izglītības sistēmas analīzē un skolēnu vērtēšanas shēmu attīstībā. Balstoties savā ilggadējajā skolotāja un eksaminācijas speciālista pieredzē vadošajā starptautiskajā vērtēšanas aģentūrā Lielbritānijā, Džordžs Betels konsultē jomās par izglītības politikas veidošanu, mācību satura un standarta monitoringa attīstību, reformām, pārbaudes darbu veidošanu u.c.

Pēdējos gados Dž. Betels kā konsultants piedalījies dažādos izglītības projektos, ko līdzfinansē Pasaules Banka, Lielbritānijas Starptautiskās attīstības departaments, UNESCO, Sorosa fonds u.c.