Informācijas diena direktoru vietniekiem no Valmieras un apkārtējo novadu skolām

Informācijas diena direktoru vietniekiem no Valmieras un apkārtējo novadu skolām
Šī gada 27.janvārī „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā” direktoru vietnieki mācību darbā no Valmieras novada un vēl citiem 17 apkārt esošajiem novadiem tiekas informācijas dienā par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs.

Informācijas dienā piedalās pamatskolu un vidusskolu direktoru vietnieki mācību darbā no Valmieras, Amatas, Līgatnes, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Mazsalacas, Burtnieku, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Strenču, Beverīnas, Priekuļu, Cēsu, Pārgaujas un Kocēnu novada.

Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā. Šobrīd pārmaiņas sasniegušas katru pamatskolu Latvijā. Sākoties 2010./2011. mācību gadam, vairāk nekā 800 skolās, kas īsteno pamatizglītības programmas, ir nogādāti projekta izveidotie materiālu komplekti ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā. Komplektā ietilpst drukāti un elektroniski materiāli, kas izveidoti, lai sniegtu atbalstu skolēniem, veicinātu skolēnu motivāciju mācīties, kā arī  atbalstītu skolotājus mūsdienīga mācību procesa vadīšanā.

Direktoru vietnieki semināra gaitā tiek iepazīstināti ar jaunajiem skolotāju atbalsta materiāliem 7. - 9. klasei, elektronisko mācību vidi,  pamatnostādnēm mūsdienīgai mācību stundai fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, kā arī ar efektīvas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principiem. Šī darba mērķis ir radīt izpratni par notiekošajām pārmaiņām izglītībā, lai direktoru vietnieki, jau atgriežoties katrs savā skolā, spētu maksimāli atbalstīt skolotājus viņu darbā un rosinātu izmantot projekta piedāvātos atbalsta materiālus, tādējādi nodrošinot mūsdienīgu, radošu un skolēniem saistošu mācību procesu.

2009./2010. mācību gadā šāda veida informatīvi semināri vairākās Latvijas pilsētās tika organizēti skolotāju auditorijai. Šajā mācību gadā semināri direktoru vietniekiem jau notikuši Rīgā, Jūrmalā un Gulbenē, semināros iesaistot direktoru vietniekus no 48 Latvijas novadiem. Līdz mācību gada beigām plānoti vēl 3 semināri, tādējādi aptverot visus Latvijas novadus.