Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Balvos

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Balvos
Turpinot projekta atbalsta skolu pasākumu ciklu, 2011. gada 21. janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu skolu pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Tā mērķis bija veicināt skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, kā arī aktualizēt to lomu turpmākās karjeras izvēlē. Pasākumā piedalījās 9 novadu skolu komandas.

Pasākuma 1. posmā komandas prezentēja skolu pārstāvjiem mājās sagatavotos plakātus par eksakto zinātņu popularizēšanu savā skolā. Skolēni un pedagogi analizēja savas komandas izstrādāto plakātu un novērtēja citu skolu sniegto informāciju. Aktivitāte izvērtās ļoti aktīva, atvērta un radoša. Tā papildināja skolēnu spējas izklāstīt, uztvert un novērtēt galveno plašā informācijas klāstā.

Dienas otrajā daļā skolu komandas sadalījās 4 darba grupās un devās mācību ekskursijās uz Balvu pilsētā esošajiem uzņēmumiem. Pirmā grupa apmeklēja Balvu poliklīnikas laboratoriju, kurā iepazinās ar tās darba virzieniem, inovācijām, ko izmanto darbu veikšanā. Otrā darba grupa devās uz A/s Balvu nodaļas CSDD, kur tika demonstrētas mašīnu tehniskās apskates laikā pielietotās tehnoloģijas. Trešā darba grupa apmeklēja Balvu aptieku un iepazinās ar farmaceita darbu. Ceturtā darba grupa viesojās SIA „Auto kruīzs”, kas nodarbojas ar automašīnu remontu. Te skolēni iepazina jaunākās tehnoloģijas, bez kurām mūsdienās nav iedomājama auto diagnostika un remonts.

Atgriežoties no mācību ekskursijām, katra darba grupa apkopoja informāciju, veidoja prezentāciju par redzēto un dzirdēto. Pasākuma noslēgumā skolēni dalījās iespaidos par ekskursiju noderīgumu un iepazīstināja pārējos ar apmeklēto uzņēmumu darbības virzieniem, inovācijām un idejām nākotnei.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki atzinīgi vērtēja piedāvātās aktivitātes, pasākuma laikā gūto pieredzi, draudzīgo atmosfēru un interesanto darbošanos.
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs izsaka pateicību skolu komandām, Balvu uzņēmumu kolektīviem, viesiem un projekta vecākajai ekspertei Rudītei Hahelei par līdzdarbošanos, atvērtību un atsaucību pasākuma norisē.