Pirmo reizi Latvijā fizikas olimpiādes novadu un pilsētu posms noticis tiešsaistē

Pirmo reizi Latvijā fizikas olimpiādes novadu un pilsētu posms noticis tiešsaistē
Šī gada 20.janvārī veiksmīgi noritējusi novadu un pilsētu olimpiāde fizikā. Olimpiāžu rīkošanas vēsturē Latvijā tā ir pirmā mācību priekšmetu olimpiāde tiešsaistes formā, kurā piedalījies rekordliels skolēnu skaits. Olimpiāde tika realizēta kā pilotprojekts, ko īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāti un LU Informācijas tehnoloģiju departamentu.

Olimpiādei pieteicās vairāk nekā divi tūkstoši 9. līdz 12.klašu skolēnu, kas pēdējo gadu laikā ir lielākais pieteikumu skaits fizikas olimpiādei. Interneta vidē tika risināti LU Fizikas un matemātikas fakultātes sagatavotie uzdevumi. 

Jaunais olimpiādes formāts nodrošina vienādus vērtēšanas kritērijus visā valstī, tādējādi izslēdzot atrisinājumu interpretācijas neviendabīgo ietekmi uz vērtējumiem. Ieguvums gan dalībniekiem, gan viņu skolotājiem ir arī tūlītēji provizoriskie rezultāti ar pareizajiem atrisinājumiem un individuālo vērtējumu par katru jautājumu. Tāpat skolēniem un skolotājiem ir iespēja saņemt LU studentu un mācībspēku konsultācijas, savukārt olimpiādes satura veidotāji var uzklausīt ieteikumus un uzlabot nākamo olimpiāžu kvalitāti. Reģistrācijas process un mijiedarbība ar elektronisko vidi pirms olimpiādes prasa no skolēniem lielāku atbildību, kā arī paver plašākas iespējas mācīties patstāvīgi un iesaistīties dažādās Latvijas Universitātes rīkotās aktivitātēs skolēniem. 

LU vadošais pētnieks, pilotprojekta iniciators un olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs stāsta: „Tiešsaistes olimpiāžu uzdevumi ir jauns pētniecības un jaunrades lauks izglītības metodikas jomā. Šī gada divpadsmit oriģinālo uzdevumu komplekts ir tikai pirmais mēģinājums jaunajā žanrā, kurš, cerams, kļūs par pamatu ciešākai sadarbībai starp augstskolas un skolas satura un mācību metodikas speciālistiem.”

Lai veiksmīgi varētu noorganizēt olimpiādi tiešsaistes formā, atšķirībā no iepriekš rīkotajām fizikas otrā posma olimpiādēm, bija jāpārvar vairāki jauni izaicinājumi. Pirmais no tiem bija skolēnu reģistrācija olimpiādei, kas Latvijas mērogā tika veiksmīgi paveikts, pateicoties novadu atbildīgo lielajam ieguldījumam. Skolēniem arī pašiem bija jāreģistrējas olimpiādei, izpildot norādījumus, kuri viņiem tika atsūtīti no novadu atbildīgajiem. Šoreiz uz skolēnu pleciem gūlās lielāka atbildība, kā arī lielāka brīvība - skolēni varēja paši izlemt, vai reģistrēties vai nereģistrēties olimpiādei. Otrais izaicinājums bija e-vides sagatavošana olimpiādes norisei, kur nācās maksimāli izmantot e-vides Moodle piedāvātās iespējas. Organizatoriem ir liels gandarījums, ka šī bezmaksas programmatūra, kas ir brīvi pieejama Latvijas universitātēm, skolām un jebkuram interesentam, varēja tikt veiksmīgi izmantota šī kompleksā uzdevuma veikšanai. Trešais izaicinājums bija satura izstrāde, kas arī bija jādara citādāk, rēķinoties ar tiešsaistes pasniegšanas formas specifiku.

Valsts izglītības satura centrs, LU Fizikas un matemātikas fakultāte un LU  Informācijas tehnoloģiju departaments, balstoties pilotprojektā radītajās inovācijas un ņemot vērā gūto pieredzi, turpinās darbu un pilnveidos iesākto olimpiādes organizēšanā tiešsaistes formā. 

*Pievienotajai fotogrāfijai ir ilustratīvs raksturs. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs