Fizikas olimpiādes novadu un pilsētu posms tiešsaistē

Fizikas olimpiādes novadu un pilsētu posms tiešsaistē
16.01.2013.

Šī gada 18.janvārī notiek novadu un pilsētu olimpiāde fizikā 9. līdz 12.klašu skolēniem. Jau otro gadu pēc kārtas Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultāti, LU  Informācijas tehnoloģiju departamentu un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru olimpiādi organizē tiešsaistes formā. Visus fizikas uzdevumus skolēni risina interneta vidē. Tos sagatavojuši LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēki.

Jaunā olimpiādes formāta priekšrocība ir iespēja nodrošināt vienādus vērtēšanas kritērijus visā valstī, tādējādi izslēdzot atrisinājumu interpretācijas neviendabīgo ietekmi uz vērtējumiem. Ieguvums gan dalībniekiem, gan viņu skolotājiem ir arī tūlītēji provizoriskie rezultāti ar pareizajiem atrisinājumiem un individuālo vērtējumu par katru jautājumu. Tāpat skolēniem un skolotājiem ir iespēja saņemt LU studentu un mācībspēku konsultācijas, savukārt olimpiādes satura veidotāji var uzklausīt ieteikumus un uzlabot nākamo olimpiāžu kvalitāti. Reģistrācijas process un mijiedarbība ar elektronisko vidi pirms olimpiādes prasa no skolēniem lielāku atbildību, kā arī paver plašākas iespējas mācīties patstāvīgi un iesaistīties dažādās Latvijas Universitātes rīkotās aktivitātēs skolēniem.

Pagājušā gadā, kad olimpiāde tiešsaistē notika pirmo reizi, tajā piedalījies rekordliels skolēnu skaits - vairāk nekā divi tūkstoši 9. līdz 12.klašu skolēnu.


Pievienotajai fotogrāfijai ir ilustratīvs raksturs. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs