DZM IC kļuvis par projekta Scientix nacionālo kontaktpunktu Eiropā

DZM IC kļuvis par projekta Scientix nacionālo kontaktpunktu Eiropā
30.01.2014.

Sākot ar 2013. gada oktobri Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs ir kļuvis par Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas „Zinātne sabiedrībā” (Science in Society, SiS) finansēta projekta Scientix 2 Nacionālo kontaktpunktu Eiropā. Scientix 2 ir  kopiena dabaszinātņu izglītībai Eiropā (The community for science education in Europe), kuras mērķis ir Eiropas Savienības ietvaros dalīties un izplatīt labās prakses piemērus dabaszinātņu izglītībā. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs projektā iesaistījies, lai ar šiem labajiem piemēriem iepazīstinātus skolotājus Latvijā un rosinātu papildināt savu darbu klasē ar sev saistošākajiem projekta piedāvātajiem mācību resursiem.

Scientix 2 interneta vietne scientix.eu izveidota kā bagātīga un  nepārtraukti augoša krātuve, kas apvieno Eiropas dabaszinātņu izglītības projektos veidotus mācību materiālus un pētījumu ziņojumus. Vietnē izvietotie mācību materiāli, metodiskās idejas un aktuālākie projekti atvērti ne tikai skolotājiem, bet arī pētniekiem, izglītības politikas veidotājiem, vecākiem – ikvienam, kurš ieinteresēts dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas izglītībā. Šeit atrodama informācija gan par tādiem Latvijā jau labi pazīstamiem projektiem kā PROFILES, Fibonacci Project, ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmsus+ apakšprogrammu eTwinning, gan arī daudzām citām, pie mums ne tik populārām iniciatīvām, piemēram, Creative Little Scientists, inGenious, Pathway. Visus šos projektus, tai skaitā, pašu Scientix 2 apvieno Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības tīkls (European Schoolnet), kura mērķi ir uzlabot izglītības kvalitāti Eiropā, popularizēt Eiropas pieeju izglītībā un IKT lietojumu klasēs. 

Scientix 2 devīze ir „Meklēt, atrast un iesaistīties!”. Šis ir arī Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra aicinājums skolotājiem. Centra komanda ir droša, ka ikviens dabaszinātņu un matemātikas skolotājs vietnē scientix.eu atradīs vērtīgus materiālus un ierosmi mācību procesa pilnveidošanai un skolēnu intereses veicināšanai par eksaktajiem mācību priekšmetiem.
  
Vairāk informācijas par projektu un scientix.eu portāla lietošanu aicinām lasīt sadaļā "Pedagogiem".