Pasniegtas ikgadējās Latvijas Universitātes Gada balvas

Pasniegtas ikgadējās Latvijas Universitātes Gada balvas
31.01.2014.

Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā piektdien, 31.janvārī, notika LU darbinieku sapulce, kurā jau tradicionāli tika apbalvoti izcilākie zinātnieki, skolotāji, skolu direktori un LU darbinieki. Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone saņēma LU rektora pateicību par stratēģisku skatījumu un attīstības projektu realizēšanu sadarbībā ar LU Fondu un mecenātiem 2009.-2013.gadā.

Sapulcē ziņojumu par pērnajā gadā paveikto un sasniegto nolasīja LU rektors profesors Mārcis Auziņš. Pēc tam tika pasniegtas LU Gada balvas, ko piešķir reizi akadēmiskajā gadā.
LU balva par sasniegumiem zinātnē šogad piešķirtas septiņiem zinātniekiem. Balva par zinātniskās skolas izveidošanu piešķirta emeritētajam profesoram Elmāram Grēnam un emeritētajam profesoram Viktoram Ivbulim. Balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem saņēma Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Ruvins Ferbers un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu  fakultātes profesore Zaiga Krišjāne. Savukārt par izcila promocijas darbu aizstāvēšanu apbalvots Ivars Indāns. Viņa promocijas darbs izstrādāts par tēmu „Starptautiskās migrācijas procesi un to pārvaldība Latvijā pēc pievienošanās ES", nozare – demogrāfija, apakšnozare – sociāli ekonomiskā demogrāfija. Balvu par akadēmisko pēctecību saņēma tēvs un dēls – Valdis Kaļķis, Ķīmijas fakultātes profesors, un Henrijs Kaļķis, Ekonomikas un vadības fakultātes docents.

LU balvas par sasniegumiem zinātnē mērķis ir sekmēt LU stratēģijas izpildi virzībā uz zinātnes universitātes statusu. Balvu piešķir individuāliem pretendentiem no LU struktūrvienību un LU aģentūru zinātnisko institūtu personāla.

Par LU Gada darbiniekiem šogad atzīts Arnis Būmanis, LUIS vadošais sistēmanalītiķis, un  Laila Lisenko, Ekonomikas un vadības fakultātes lietvede. Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav no akadēmiskā personāla un ir veicinājuši LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību, darbā apliecinājuši tādas vērtības kā, piemēram, studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana, elastība un radoša pieeja darbam.

LU Skolotāju balvu un rektora atzinības rakstu šogad saņēma Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotājs Jevgenijs Proskurins un Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Rulle. Savukārt Skolas direktora balva piešķirta Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam. Šīs balvas piešķir, lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.

Turpināta arī pērn LU aizsāktā tradīcija piešķirt balvu zinātnes komunikācijā. LU zinātnes komunikācijas balvas „Mēneša pētnieks" ieguvējs šogad ir kardiologs, LU Medicīnas fakultātes profesors Andrejs Ērglis. Savukārt balva „Pētījums” piešķirta pētījumam par kvantu datoriem (raksts „PĒTĪJUMS par nākotnes datoriem”, 2013. gada marts), kur savu zinātnisko darbu izcili skaidrojis projekta vadītājs profesors Andris Ambainis un vadošais pētnieks asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs. Raksta autors ir Humanitāro zinātņu fakultātes students Ivars Šteinbergs, kam piešķirts atzinības raksts. Abu balvu mērķis ir popularizēt zinātnisko darbību un pētniekus Latvijas Universitātē, kā arī skaidrot šī darba nozīmību plašākai sabiedrībai un godināt izcilākos pētniekus, kas ar savu zinātnisko darbību spēj aizraut arī plašāku auditoriju. Balvas pretendentus izvēlas no visa gada garumā LU portālā publicētajos rakstu ciklos „Mēneša pētnieks" un „PĒTĪJUMS” aprakstītajiem varoņiem. Balvas ieguvēju nosaka portāla lasītāju un žūrijas balsojums.

LU rektors sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu un mecenātiem par aktuālu vajadzību ieraudzīšanu un projektu realizēšanu 2009.-2013.gadā šogad piešķīra arī deviņas pateicības – LU Datorikas fakultātes dekānam profesoram Jurim Borzovam, LU Humanitāro zinātņu fakultātes docentei Aivitai Putniņai, LU Medicīnas fakultātes dekānei profesorei Ingrīdai Rumbai-Rozenfeldei, LU Teoloģijas fakultātes dekānam asociētajam profesoram Ralfs Kokins, LU Teoloģijas fakultātes docentam Jurim Cālītim, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētajam profesoram Ērikam Jēkabsonam, LU Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītājai Dacei Namsonei, LU Sporta servisa centra direktoram Uģim Biseniekam, Virslīgas kluba FS "Metta/LU" komunikācijas vadītājam Emīlam Latkovskim.

LU Gada balvu atbalsta „Nordea” banka.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs