Klajā nācis European Schoolnet ziņojums par centieniem veicināt skolēnu interesi dabaszinātnēs un matemātikā

Klajā nācis European Schoolnet ziņojums par centieniem veicināt skolēnu interesi dabaszinātnēs un matemātikā
22.01.2016.

Klajā nācis "European Schoolnet" un projekta „Scientix” ziņojums "Centieni veicināt skolēnu interesi turpināt studijas un karjeru dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā" (Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Science, Technology, Engineering and Mathematics Studies and Careers). Ziņojums izstrādāts kā salīdzinoša analīze, kurā ietverta informācija par 30 valstu, tai skaitā Latvijas, praksi skolēnu intereses veicināšanas darbā. Materiālu par situāciju Latvijā sagatavojis Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (LU DZMIC) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Lai arī augsta līmeņa dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) izglītībai ir būtiska loma sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, ziņojums rāda, ka gan matemātikā, gan dabaszinātnēs skolēnu sniegums ir zem Eiropas stratēģiskajā ietvarā "Izglītība un apmācība 2020" (Education and Training 2020) noteiktās 15% atzīmes, un lielākā daļa Eiropas valstu turpina saskarties ar zemu skolēnu ieinteresētību STEM jomās.

Lai situāciju uzlabotu, lielākā daļu valstu STEM izglītības attīstību vismaz kādā no aspektiem noteikusi par turpmāko gadu nacionāla līmeņa prioritāti. Top jaunas nacionālas stratēģijas un iniciatīvas, tiek popularizēta pētniecībā balstīta mācīšanās un īstenotas reformas STEM mācību saturā.

Ziņojuma iepriekšējais izdevums tika publicēts 2011. gadā. Tajā tika secināts, ka noteicošais faktors, lai skolēnu vidū popularizētu turpmākas studijas STEM jomā, ir skolotāja izglītība un profesionālā pilnveide, tāpēc jaunais 2015. gada  izdevums  ir fokusēts uz dažādām iniciatīvām skolotāju izglītībā un šīs izglītības politiku.

Teju 100 ziņojuma lappusēs ietverta salīdzinoša analīze šādās tēmās: STEM izglītības prioritātes un nacionālās stratēģijas, iniciatīvas STEM skolotāju atlasē, iniciatīvas STEM skolotāju studiju un profesionālās pilnveides programmās, STEM skolotāju profesionālā pilnveide tiešsaistē, kā arī atbildīga un ētiska pētniecība un inovācijas nacionālā līmenī.

Analīze balstīta projekta „Scientix” kontaktpunktu sniegtajā informācijā. To papildina arī daudzu valstu Izglītības ministriju pārstāvju informācija, kas gūta "European Schoolnet" ikgadējā konferencē "Eminent", kas šī gada novembrī notika Barselonā, Spānijā. 

Ziņojums (pdf)