„Domā citādāk! Eksaktāk!” Bauskas 1.vidusskolā

„Domā citādāk! Eksaktāk!” Bauskas 1.vidusskolā
Šī gada 21.janvārī Bauskas 1.vidusskolā, turpinot projekta "Dabaszinātnes un matemātika" rosināto pasākumu ciklu skolēniem, notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Bauskas un Rundāles novada vidusskolu 7. - 12.klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija izzināt vietējo uzņēmumu ražošanas procesa saistību ar zinātni, attīstīt skolēnu interesi par dabaszinātņu priekšmetiem un matemātiku, kā arī saskatīt to nozīmi ražošanas procesa nodrošināšanā. Pasākumā piedalījās Bauskas 1.vidusskolas, Bauskas 2.vidusskolas, Uzvaras vidusskolas, Īslīces vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas skolēni.

Skolēni un skolotāji apmeklēja  atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmumu „Vides serviss”, poligrāfijas izstrādājumu ražotni „TIPO-Print”, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumu „Kronis”, AS „Latvenergo”  Dienvidu reģiona elektroenerģijas sadales staciju un Bauskas ūdens atdzelžošanas staciju. Mācību ekskursijas laikā skolēni ieguva informāciju par uzņēmuma darbības virzieniem, sadarbības partneriem, kā arī informāciju par uzņēmuma darbības saistību ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Skolēni interesējās, kā uzņēmums izmanto modernās tehnoloģijas un kādas  inovācijas ievieš, kā rūpējas par vides kvalitāti. Pēc mācību ekskursijas skolēni veidoja reklāmu par uzņēmumu un iepazīstināja ar to citus pasākuma dalībniekus.

Šajā dienā novadu skolu skolēni apmeklēja arī daudzas izglītojošas nodarbības, kuras vadīja Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studenti, pasniedzēji un „Dabas muzeja” speciālisti. Saistošas bija nodarbības ar eksponātu demonstrējumiem, kurās tika pētīta kukaiņu pasaule un pasaules kokaugu daudzveidība. Skolēni iepazinās ar Ženēvas konvencijas normām vides aizsardzības jomā, ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu aizsardzību. Interesanti un aizraujoši bija ķīmijas eksperimentu demonstrējumi, kurus veica ķīmijas fakultātes studenti. Skolēni izzināja polimēru un kompozītmateriālu tapšanas procesu un to pielietojumu dažādās nozarēs, iepazinās ar nanotehnoloģiju izmantošanu  dažādās zinātņu nozarēs. Ar inovatīvo eko un biomateriālu izstrādi, pētniecību un ražošanu iepazīstināja RTU Biomateriālu inovāciju un attīstības centra maģistrantes.

Lielu paldies  organizatori  izsaka pasākuma atbalstītājiem SIA „Vides serviss”, SIA „Tipo-Print”, SIA „Kronis”, AS „Latvenergo” un Bauskas atdzelžošanas stacijai, kā arī RTU MLĶ fakultātes un „Dabas muzeja” vadībai.