„Domā citādāk! Eksaktāk!” Krāslavā

„Domā citādāk! Eksaktāk!” Krāslavā
7. februārī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika projekta "Dabaszinātnes un Matemātika" rosināts pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kurā Krāslavas skolu (Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas "Varavīksnes" vidusskolas) 9. - 11. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmumiem, kuri darbojas Krāslavas novadā, uzzināt par to darbību un to, kāpēc, strādājot šajos uzņēmumiem, nepieciešamas zināšanas tieši dabaszinātņu jomās.

Tika apciemoti 6 novada uzņēmumi: maizes un konditorejas izstrādājumu ceptuve SIA "Krāslava D", šūšanas fabrika SIA "Nemo" , SIA "Krāslavas siltums", SIA "Krāslavas ūdens", A/S "Krāslavas piens", kā arī kokapstrādes cehs SIA "Vārpa". Uzņēmumu darbinieku stāstītajā skolēni meklēja atbildes uz četriem jautājumiem: par tehnoloģijām, rūpēm par vidi, uzņēmējdarbības nodrošināšanu un saistību ar dabaszinātnēm. Kad dalībnieki atgriezās skolā, viņiem bija dots laiks, lai izveidotu prezentācijas un pastāstītu citiem par to, ko viņi redzējuši apmeklētajos uzņēmumos. Skolēni šajās ekskursijās guva jaunus iespaidus: daudzi nemaz iedomāties nevarēja, ka Krāslavas novadā pastāv tik progresīvi un attīstīti uzņēmumi, to, cik daudzi cilvēki strādā uzņēmumos "Nemo" un "Krāslavas piens", ka arī to, ka Krāslavas novadā ražošanā vai pakalpojumu sfērā tiek lietotas tik modernas tehnoloģijas.

Atskatoties uz dienā piedzīvoto, jaunieši dalījās iespaidos:

• Es biju Kaplavā kokapstrādes uzņēmumā. Gida pienākumus pildīja vadītājs Baranovskis, kurš 2 stundu ilgā ekskursijā izklāstīja uzņēmuma struktūru, iepazīstināja mūs ar tehniku, kā arī pastāstīja par to, kur nonāk gala produkcija. Viesošanās uzņēmumā atvēra acis, ka tomēr mēs - Krāslava, Latgale, Latvija - varam, darām un mākam!

• Es devos uz "Nemo". Man patika, jo tagad es zinu, kā šuj drēbes un uz kurieni tās nonāk. Kā arī uzzināju, ka "Nemo" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā. Bija interesanti novērot, kā tajā darbojas cilvēki.

• Apmeklēju "Krāslavas ūdeni". Uzreiz jāsaka, ka negaidīju redzēt, ka mūsu pilsētā arī izmanto jaunās tehnoloģijas, nezināju, ka Krāslavas ūdens attīrīšanas iekārtas tik maz ietekmē vidi. Katrā ziņā, bija interesanti uzzināt daudzas lietas, kas noderēs gan skolā, gan arī dzīvē: kas ir bioloģiskā attīrīšana, cik tīrs ūdens nonāk Daugavā, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas? Liekas apbrīnojami, ka ūdeni var tik ļoti attīrīt! Bet tāpēc jau arī ir tādi pasākumi, lai mēs pamanītu lietas, par kurām ikdienā nemaz neiedomājamies!