„Domā citādāk! Eksaktāk!” Talsu Valsts ģimnāzijā

„Domā citādāk! Eksaktāk!” Talsu Valsts ģimnāzijā
Šī gada 20.janvārī Talsu Valsts ģimnāzijā notika pasākums intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kurā piedalījās deviņas 7. - 9. klašu skolēnu komandas no dažādām Kurzemes skolām.

Jauniešiem pirms pasākuma bija uzticēts mājas darbs – prezentācija – plakāts, kurā skolēni attēloja, kā konkrētās komandas skola domā videi draudzīgi. Prezentācijās atspoguļojās, ka skolas domā par skolēnu iesaistīšanu videi draudzīgās aktivitātēs, piemēram, sakopšanas talkās, vides pulciņos, atkritumu šķirošanā u.c. aktivitātēs.

Pēc skolu prezentācijām skolu komandas tikās ar uzņēmējiem: viena daļa komandu devās vizītē uz uzņēmumiem Talsos, otra daļa – tikās ar uzņēmējiem skolā. Jauniešus uzņēma SIA "Kurzemes sēklas", atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra", „Talsu tipogrāfija” un Talsu namu pārvalde. Namu pārvaldes pārstāvji jauniešiem parādīja Daģu kalnā esošo ūdens atdzelžošanas iekārtu. Talsu Valsts ģimnāzijas telpās par savu uzņēmumu stāstīja SIA "Kvarki" valdes locekle Ģertrūde Zvane un SIA "Divi" direktors Leonīds Kublinskis.
Uzņēmuma pārstāvji pasākuma dalībniekiem stāstīja, rādīja un skaidroja virzienus, kā viņu uzņēmums darbojas videi draudzīgi. Skolēni uzmanīgi klausījās, uzdeva jautājumus, lai pasākuma turpinājumā varētu pārējiem dalībniekiem pastāstīt un prezentēt dzirdēto, redzēto un saprasto.

Balstoties komandu prezentācijās un sarunās, var secināt, ka ekskursijas uzņēmumos tiešām šķitušas interesantas. Daudzas lietas jaunieši dzirdējuši pirmo reizi. Komandu prezentācijas vērtēja žūrija - SIA "Kvarki" valdes locekle Ģertrūde Zvane, SIA "Divi" direktors Leonīds Kublinskis un Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Jolanta Skujeniece. Žūrija atzina, ka izvērtēt prezentācijas bijis ļoti grūti, taču sīvā cīņā uzvarēja Ugāles vidusskolas komanda. Otro vietu izcīnīja Talsu Valsts ģimnāzijas komanda, bet trešajā vietā palika Priekules vidusskola. Pirms rezultātu paziņošanas skolēniem bija iespēja vērot un iesaistīties saistošu ķīmijas eksperimentu veikšanā.