„Domā citādāk! Eksaktāk!” Ventspils 1.ģimnāzijā

„Domā citādāk! Eksaktāk!” Ventspils 1.ģimnāzijā
2011.gada 26.janvārī, turpinot projekta aizsākto tradīciju, Ventspils 1.ģimnāzijas kolektīvs organizēja pasākumu "Domā citādāk! Eksaktāk!". Pasākumā piedalījās 68 vidusskolēni un 25 skolotāji no Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Grobiņas un Liepājas novadu skolām.

"Domā citādāk! Eksaktāk!" ideja bija rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot studijās augstskolā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā, saudzējot apkārtējo vidi.

Pasākuma pirmajā daļā komandu dalībnieki tika iepazīstināti ar Ventspils 1.ģimnāzijas ieguvumiem, darbojoties projektos “Dabaszinātnes un matemātika” un “Mācību satura izstrāde un skolotāju  tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos”. Skolēniem bija iespēja prezentēt arī savu skolu, kā arī dalīties pieredzē par to, kā katrā skolā tiek veicināta skolēnu interese par matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju.

Turpmākajā dienas daļā komandas devās  mācību ekskursijās uz uzņēmumiem SIA „Ūdeka”,
SIA „Dendrolight Latvija”, A/S „Kālija parks” un A/S „ Ventbunkers”. Uzņēmumos skolēni iepazinās, kā inovācijas izmanto uzņēmējdarbībā, kā tiek ražotas un realizētas preces un pakalpojumi, kā uzņēmumi darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas.

Atgriežoties skolā, tika apkopota un prezentēta iegūtā informācija par uzņēmumiem. Kamēr skolēni strādāja grupās, skolotāji diskutēja par ieviestām izmaiņām vispārējā izglītības standartā  un plānotām izmaiņām pamatizglītības standartā.

Pasākuma noslēgumā tika organizēta  tikšanās ar Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas vadītāju Ilgu Zīlnieci un Ventspils Augstskolas Elektronikas studiju programmas direktoru Jāni Harju. I.Zīlniece  pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar tēmu „ Vides politikas realizēšana, saskaņojot iedzīvotāju, pašvaldības, valsts un uzņēmēju intereses”. Savukārt J. Harja klātesošajiem stāstīja par modernajām tehnoloģijām Ventspils Augstskolas mācību procesā.

Ventspils 1.ģimnāzijas kolektīvs izsaka pateicību visu skolu komandām par aktīvu līdzdalību, uzņēmumiem - par atsaucību.