„Domā citādāk! Eksaktāk” Daugavpilī

„Domā citādāk! Eksaktāk” Daugavpilī
28. janvārī Daugavpils 3.vidusskolā notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk”. Pasākumā piedalījās 46 skolēni un 17 skolotāji no 10 Daugavpils novada pamatskolām un 7 vidusskolām.

Pasākuma atklāšanā dalībniekus ar Daugavpils 3.vidusskolas vīziju iepazīstināja skolas direktore A.Grjaznova. Par matemātikas un dabaszinātņu nozīmi un iespējām šos mācību priekšmetus mācīt ar interesi runāja Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece I.Sprindžuka un Daugavpils 3.vidusskolas direktores vietniece L.Dubovska. Interesanti un skolēniem saistoši par Latgales reģiona attīstības perspektīvām ziņoja Latgales plānošanas nodaļas speciālists Oskars Zugickis. Savukārt 12.klases skolēni I.Koroševska un V.Ševjakova stāstīja vienaudžiem par iespaidiem, kas gūti apmeklējot projekta rīkoto pasākumu „Domā citādāk! Eksaktāk!” Ventspilī. Gan skolēni, gan skolotāji guva gandarījumu apmeklējot skolas muzeju.

Turpmāk dalībniekiem tika piedāvāts īss apmeklējamā uzņēmuma vai iestādes raksturojums un  tika izrunāti uzdevumi, kas jāizpilda ekskursijas laikā. Visām 4 grupām mācību ekskursijas uzdevums bija iegūt informāciju par uzņēmumu, lai sagatavotu prezentāciju un piedalītos diskusijā „Kā izmantot zinātnes sasniegumus uzņēmējdarbībā, esot draudzīgiem videi?”.

Pasākuma dalībniekus uzņēma Daugavpils universitātes inovatīvās mikroskopijas centrs (Edmunds Tamanis), Bioloģijas sistemātikas institūts, Ekoloģijas institūts, DU ķīmijas laboratorija
(Ainārs Pankjāns), uzņēmums „Axon Cable” un SIA „Daugavpils ūdens”.

Pēc uzņēmuma vai iestādes apmeklējuma skolēni kopā ar skolotājiem sagatavoja prezentāciju, ar kuru iepazīstināja pārējās grupas. Dalībniekiem bija iespēja uzdod jautājumus, piedalīties diskusijā un veikt secinājumus par matemātikas un dabaszinātņu nozīmi karjeras veidošanā, reģiona un valsts ekonomikā un attīstībā.