„Domā savādāk! Eksaktāk!” Elejā

„Domā savādāk! Eksaktāk!” Elejā
2011. gada 21. janvārī Elejas vidusskolā notika projekta rosināts pasākums „Domā savādāk! Eksaktāk!” Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēniem. Pasākumā piedalījās 59 skolēni un 26 skolotāji no 17 apkārtējām skolām.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja z/s "Rudeņi" liellopu fermu Bērvircavā, z/s "Līgo" biogāzes ražotni Lielplatonē un zivju apstrādes cehu "Kims un Ko" Elejā. Galvenais uzdevums šajās mācību ekskursijās bija uzzināt, kā modernās tehnoloģijas palīdz ražošanas procesā un kā tas saistīts ar skolā apgūstamajiem dabaszinātņu un matemātikas priekšmetiem.

Pēc vizītēm uzņēmumos visas skolu komandas veidoja prezentācijas un ar tām iepazīstināja skolotājus un citas komandas. Darbu prezentācijas var aplūkot Elejas vidusskolas mājas lapā www.elejasvsk.lv sadaļā Jaunumi.

Skolēni un skolotāji guva pieredzi mācību ekskursiju organizēšanā, grupu darbā un prezentāciju veidošanā. Visiem pasākuma dalībniekiem galvenā atziņa bija, ka mūsdienās visās dzīves nozarēs ir jāizmanto skolā gūtās zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā.

Elejas vidusskola izsaka pateicību z/s „Rudeņi” īpašniekiem Jolantai un Pēterim Knopēm, z/s „Līgo” īpašniekiem Eināram un Jānim Vinteriem un uzņēmuma „Kims un Ko” īpašniekam Igoram Šipilo par atsaucību un viesmīlību, uzņemot ekskursantus savās saimniecībās.