Ar aicinājumu Iedvesmo mācīties! noslēdzas Iespējamās misijas nedēļa

Ar aicinājumu Iedvesmo mācīties! noslēdzas Iespējamās misijas nedēļa
15. februārī noslēdzās Iespējamās misijas nedēļa 2011, kuras ietvaros 55 dažādu jomu profesionāļi un Iespējamās misijas atbalstītāji devās uz kādu skolu Latvijā, lai uz vienu mācību stundu kļūtu par skolotājiem. Kopā stundās piedalījās vairāk kā 1400 skolēni 51 skolā visā Latvijā. Šī gada akcijas mērķis bija iedvesmot skolēnus mācīties dabaszinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas un, jau ceturto gadu profesionāļiem vadot stundas, dalīties savā pieredzē ar skolēniem.

„Katram skolēnam ir svarīgi mācīties un gūt zināšanas, taču tas, vai mēs kļūstam gudrāki, ir atkarīgs no tā, cik pedagogs interesanti un aizraujoši pasniedz savu priekšmetu. Skolotāji, kas prot labi izskaidrot, ieinteresēt un aizraut, iedod zināšanas visai dzīvei. Tāpēc būtiski svarīga ir Iespējamās misijas iniciatīva piesaistīt skolām jaunus, ar lielu potenciālu apveltītus skolotājus, kas savu priekšmetu skolēniem ļauj sasaistīt ar dzīves reālām situācijām un pārmest tiltiņu starp dažādām jomām: bioloģiju, ekoloģiju, ekonomiku, matemātiku un citām. Bērniem ir nepieciešami pozitīvie piemēri, kā veidot savu dzīvi, karjeru, ko bez pamatīgām zināšanām nav iespējams īstenot. Paldies Iespējamai misijai, ka piesaista skolām jaunus, zinošus, atjautīgus skolotājus, kuru izskolotie bērni ietekmēs visas Latvijas nākotni,” par Iespējamo misiju stāsta vides un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis.

Iespējamās misijas nedēļa parādīja, cik svarīgi skolēniem līdztekus zināšanām ir iedvesma, piemēri no dzīves, modeļi, pārliecība par saviem spēkiem, izpratne par soļiem, kas palīdzēs viņiem īstenot savus sapņus, un, galvenais, apliecinājums, ka kvalitatīva izglītība ir nozīmīgākais ieguldījums nākotnē. Mums kopīgi jādomā, kā skola, darba devēji, vecāki var palīdzēt jauniešiem iegūt atbildes uz šiem tik svarīgajiem jautājumiem.  Mēs to daram ikdienā ar Iespējamās misijas skolotāju palīdzību un ceram, ka mums pievienosies arī citi“, stāsta Iespējamās misijas direktore Zane Oliņa.

Šogad skolotāju lomā iejutās Valsts prezidents Valdis Zatlers, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis un ievērojams skaits uzņēmēju, viņu vidū arī Iespējamās misijas dibinātāju pārstāvji – Lattelecom vadītājs Juris Gulbis un divi uzņēmuma vadošie speciālisti Raivis Mackevičs un Andris Stepītis, Swedbank valdes locekļi Toms Siliņš, Daniils Ruļovs un sabiedrisko attiecību vadītājs Ivars Svilāns.  Tāpat akcijā piedalījās programmas atbalstītāju  pārstāvji: GlaxoSmithKline vadītājs Dins Šmits, Liepa, Skopiņa/BORENIUS partneris Lauris Liepa, Aldaris  galvenais pārtikas tehnologs Valdis Čunka, Latvija Statoil valdes priekšsēdētājs Sandis Šteins, FMS valdes priekšsēdētājs Jānis Bergs un citi, kā arī trīs programmas stratēģisko partneru pārstāvji.

Viesi atzina, ka šādas stundas ir ļoti vērtīgas, lai skolēni, kam ir dziļāka interese par kādu mācību priekšmetu, uzzinātu un redzētu gan studiju iespējas, gan pētnieciskā darba iespējas Latvijā šajā jomā. Nedēļas laikā pieredzētais viesus rosināja domāt par tālāko ieguldījumu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Vairāki viesi atzīmēja, ka labprāt viesotos skolās biežāk, aicināja skolēnus praksē savā uzņēmumā. Ikšķiles vidusskolas skolēni saņēma ielūgumu uz īpašu Lattelecom Profesiju dienu no uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Jura Gulbja. Valsts prezidents astoņus aktīvākos skolēnus uzaicināja kā savas „ēnas“ uz Rīgas pili. Pēc vairāku uzņēmēju stundām skolās  notika sarunas par audzēkņu prakses iespējām viņu pārstāvētajos uzņēmumos.

Dažādu, īpaši eksakto,  jomu profesionāļi, uzņēmēji un valsts amatpersonas ar savu pieredzi nedēļas laikā parādīja bērniem, ka dzīvē viss ir iespējams – tikai jāapzinās savi mērķi un sapņi. Viņi ar savu aizrautību un piemēru demonstrēja, cik interesanta un noderīga gan sadzīvē, gan profesionālajā karjerā var būt fizika, bioloģija, ķīmija, matemātika, tehnoloģijas, vienlaikus uzsverot, ka katram skolēnam jāizvēlas savs ceļš, ņemot vērā savas intereses un stiprās puses, nevis cenšoties apmierināt šodienas valsts vajadzības pēc noteiktiem speciālistiem. Stundas par tik dažādām tēmām kā fizikālā ķīmija ikdienā, nano-mikroskopija, fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos,  politiskās diskusijas prasmes, izglītība kā iekšējā brīvība un citām notika no 9. līdz 12. klasēm gan latviešu, gan mazākumtautību skolās.

Skolēni par notikušajām stundām raksta, ka viņi ieguvuši apstiprinājumu savai nākotnes profesijas izvēlei, ka ieguvuši iedvesmu turpināt mācīties un novērtēt izglītību kā vērtību. Vairāki skolēni atzīmējuši, ka viņus aizrāvuši eksakto jomu profesionāļi ar savām stundām un ka stundās guvuši apliecinājumu tam, ka viņiem Latvijā ir iespējas:  „te ir kur mācīties”, „te ir nākotne man, manām idejām”.

Iespējamās misijas nedēļu programma organizēja sadarbībā ar IZM VISC īstenoto ESF projektu Dabaszinātnes un matemātika. Projekta vadītāja Dace Namsone piedāvā konkrētus ieteikumus uzņēmēju iesaistei skolu darbā: „Lai dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguve skolā būtu skolēniem pievilcīga un skolēna zināšanas un prasmes atbilstu mūsdienu prasībām, mācību process nedrīkst būt atrauts no reālās dzīves. Uzņēmēji iesaistoties mācību materiālu veidošanā, dodoties uz skolu, tiekoties ar jauniešiem, aicinot apmeklēt uzņēmumus un iepazīstinot skolēnus ar nākotnes karjeras iespējām, var praktiski palīdzēt veidot mācību satura saikni ar reālo dzīvi.”

Skaties mācību īsfilmas no Iespējamās misijas nedēļas!