Ilūkstes 1. vidusskola rīko pasākumu „Domā citādāk! Eksaktāk!”

Ilūkstes 1. vidusskola rīko pasākumu „Domā citādāk! Eksaktāk!”
Šī gada 20. janvārī Ilūkstes 1. vidusskolā, turpinot projekta „Dabaszinātnes un matemātika” aizsākto tradīciju, notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma laikā tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpils Universitātes laboratorijām. „Domā citādāk! Eksaktāk!” mērķis bija rosināt skolēnos interesi par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā. Pasākumā piedalījās Ilūkstes novada skolu 8. – 12. klašu skolēni (Bebrenes vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola un Ilūkstes 1. vidusskola).

Pasākuma pirmajā daļā Ilūkstes 1.vidusskolā ieradās novada skolu pārstāvji, kuri tika iepazīstināti ar projekta „Dabaszinātnes un matemātika” organizētajiem  pasākumiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Skolēniem tika parādīti dabaszinātņu un matemātikas kabineti un to aprīkojums, kā arī uzdots mājas uzdevums - pēc Daugavpils Universitātes apmeklējuma sagatavot un prezentēt citiem saviem skolasbiedriem Daugavpils Universitātes apmeklējumā redzēto un gūto.

Otrajā daļā skolēni un skolotāji devās mācību ekskursijās uz Daugavpils Universitāti, kurā notika tikšanās ar Ģeogrāfijas katedras docentu dr. biol. Dāvi Grubertu, lektoru mag. vid. zin. Daini Lazdānu un lektoru mag. chem. Sergeju Osipovu. Skolēni apmeklēja Vides ķīmijas un Ģeomātikas laboratorijas, kur iepazinās ar zinātniskās darbības virzieniem šajā katedrā. Skolēni un skolotāji apmeklēja arī Daugavpils Universitātes Inovatīvās Mikroskopijas Centru, kur tikās ar asociēto profesoru dr. phys. Edmundu Tamani. E. Tamanis pastāstīja par Centra darbību un vēsturi. Turpinājumā Daugavpils Universitātē skolēni vēroja demonstrējumus dabaszinātnēs, kurus bija sagatavojusi docente dr. paed. Lolita Jonāne. Profesors V.Paškevičs skolēniem piedāvāja lekciju - diskusiju „Priekš kam tā fizika …”. Skolēni atzina, ka diskusija ar profesoru bijusi interesanta un aizraujoša.

Noslēgumā dalībnieki bija apmierināti un izteica vēlmi pēc vēl kāda šāda veida pasākuma. Skolēni aktīvi darbojās kopā ar domubiedriem, ieguva jaunas zināšanas un pieredzi. Atgriežoties skolās, skolēni apkopoja informāciju, veidoja prezentācijas un piedalījās diskusijās par redzēto un dzirdēto.