Karjeras diena „Domā citādāk! Eksaktāk!” Kuldīgā

Karjeras diena „Domā citādāk! Eksaktāk!” Kuldīgā
21. janvārī  Kuldīgas novada V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notika karjeras diena „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis bija veicināt interesi par dabaszinātnēm un matemātiku,  kā arī aktualizēt šo mācību priekšmetu nozīmību nākotnes profesijas izvēlē. Karjeras dienās piedalījās jaunieši no visām Kuldīgas novada skolām.

Novada devīto klašu komandas sapulcināja 40 dalībniekus no pilsētas un rajona skolām. Dienas sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar skolu un tās ieguvumiem. Pēc skolas vizītkartes tika organizēta tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem. Par uzņēmuma specifiku un jauninājumiem stāstīja SIA „Kuldīgas ūdens” direktors A.Kļaviņš.  Par jauno tehnoloģiju iespējām un siltumizolāciju informēja SIA „Kuldīgas siltumtīkli” inženieris J.Hofmanis.

Dienas turpmākajā daļā komandas dalībnieki piedalījās četrās dažādās darbnīcās - ķīmijā, bioloģijā, fizikā un matemātikā. Darbnīcās praktiskos darbus skolotājiem palīdzēja sagatavot un asistēja 10. klašu skolēni. Bioloģijā bija sagatavotas  vardītes no plastilīna, skolēni iepazinās ar  vardes iekšējiem orgāniem skolotājas S. Kūles vadībā. Fizikas laboratorijā, skolotāja V.Augsnes vadībā, dalībnieki iepazina Arhimēda spēku un ķermeņa formas. Matemātikas nodarbībā skolotāja M.Megne ar skolēniem veidoja pulksteņa matemātisko modeli. Ar skolotāju I. Iesalnieci skolēni ķīmijas laboratorijā  ieguva skābekli no ūdeņraža peroksīda. Atgriežoties, katram dalībniekam bija iespēja dalīties redzētajā ar savas komandas pārstāvjiem un veidot domu karti par redzēto.

Paralēli devīto klašu skolēnu aktivitātēm vidusskolēni no novada skolām tikās ar pārstāvjiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Ventspils augstskolas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Juridiskās augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes. Jaunieši ar interesi noklausījās augstskolu piedāvātajās prezentācijās. Atsaucība bija ļoti  laba, jaunieši izteica atzinīgus vārdus par iespēju satikties ar studentiem un viņus izjautāt. Skolēni izteica cerību, ka nākošajā gadā šāda aktivitāte tiks atkārtota.

Karjeras dienas noslēgumā  skolēni un skolotāji skatījās jauniešu sagatavotās prezentācijas par redzēto projekta „Dabaszinātnes un matemātika” organizētajā pasākumā Ventspilī, kā arī diskutēja par karjeras dienā gūtajiem iespaidiem. Atsauksmes bija pozitīvas un atzinīgas.