Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Maltas 1. vidusskolā

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Maltas 1. vidusskolā
Šī gada 27. un 28. janvārī Maltas 1. vidusskolā, turpinot projekta "Dabaszinātnes un matemātika" pasākumu ciklu, notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku, akcentējot šo priekšmetu nozīmi turpmākajā dzīvē un darba tirgū.

Pasākuma pirmajā dienā tika organizētas mācību ekskursijas uz vietējiem uzņēmumiem: Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumu, kur skolēni tika iepazīstināti ar notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju un atkritumu savākšanas un šķirošanas procesiem Maltas pagastā, kā arī Rozentovas ūdens sagatavošanas staciju. Pasākumā piedalījās 8. un 9. klašu skolēni, kā arī skolēni no Feimaņu pamatskolas un Maltas 2. vidusskolas. Katru uzņēmumu skolēniem izvērtēja no diviem rakursiem: viena skolēnu grupa vairāk uzmanības veltīja tehnoloģiskajam procesam, otra - inovācijām un jautājumiem, kas saistīti ar vidi. Atgriežoties skolā, skolēni veidoja prezentācijas par redzēto un dzirdēto uzņēmumos.

Otrajā dienā pasākumu atklāja skolas direktore Marija Podnieka, kura aicināja skolēnus mācīties dabaszinātnes un matemātiku. Savukārt 8. un 9. klašu skolēni savus kolēģus iepazīstināja ar  izveidotajām prezentācijām par pirmajā pasākuma dienā gūto pieredzi. Skolēniem lielu interesi radīja ūdens sagatavošanas stacija Rozentovā. Uzņēmumā tiek izmantots mūsdienīgs tehnoloģisks process dzeramā ūdens sagatavošanai - ūdens attīrīšana no divvērtīgā dzelzs joniem.  Stacija ir jauna un tajā ir daudz inovāciju. Pasākumu vēroja un dalījās savā pieredzē pašvaldības SIA „Maltas DzKSU” vadītāja Anna Pinka. Pinkas kundze atzinīgi novērtēja  skolēnu paveikto.

Pasākumu vadīja 11. klases skolēni, kuri  bija sagatavojuši arī  nelielus konkursus. Pirmais konkurss bija atkritumu pareiza šķirošana, kura laikā skolēni demonstrēja savas zināšanas un prasmi šķirot atkritumus, atpazīt materiālus. Grūtības sagādāja bīstamo atkritumu ierindošana kādā no grupām, tādēļ skolotājs Imants Tučs skolēnus iepazīstināja ar bīstamo atkritumu grupām.  Pasākuma gaitā notika arī konkursi, kas saistīti ar vides jautājumiem. Skolēni pozitīvi novērtēja pasākumu, ieguva jaunas zināšanas un pieredzi. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicības rakstu par aktīvu līdzdalību pasākumā „Domā citādāk! Eksaktāk!”.