Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Valmieras Pārgaujas  ģimnāzijā
10.02. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā notika projekta „Dabaszinātnes un matemātika” rosināts pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”, lai veicinātu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, aktualizētu eksakto mācību priekšmetu lomu karjeras izvēlē. Pasākumā piedalījās 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji no J.Endzelīna Kauguru pamatskolas, Rencēnu pamatskolas, Kocēnu pamatskolas, Kārķu pamatskolas, Valkas pamatskolas, Rūjienas vidusskolas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas.

Skolēni devās mācību ekskursijās uz A/S „Valmiera stikla šķiedra” - vienu no lielākajiem ķīmiskās un tekstila rūpniecības uzņēmumiem Baltijas valstīs, SIA „Valmieras mēbeles”, SIA„Valmieras ūdens”, SIA „Valpro” - lielāko degvielas metāla kannu ražotāju pasaulē, vadošo ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības aparātu korpusu ražotāju Eiropā un vienīgo ugunsdzēsības aparātu ražotāju Baltijā.

Atgriežoties skolā, pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunumiem dabaszinību kabinetos un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumiem.

Pēc tam notika darbs ekskursiju grupās, kur skolēni veidoja prezentācijas par uzņēmumos redzēto. Darba grupās bija iekļauti skolēni no dažādām skolām, kas deva iespēju pilnveidot sadarbības prasmes un iegūt jaunus draugus. Skolotāji šajā pat laikā tikās ar Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolnieku Gundaru Rudzīti un skolotāju Gunu Taubi, kuri dalījās iespaidos par savu piedalīšanos projekta organizētajā ražošanas – zinātnes – biznesa simulācijas spēlē „Fabrikants”.

Prezentācijas raisīja diskusijas par inovācijām un modernajām tehnoloģijām, uzņēmējdarbības un vides aspektiem. Skolotāji varēja vērot savu skolēnu sadarbību, runas prasmes, uzdot jautājumus. No prezentācijām uzzināja arī par citiem uzņēmumiem, jo katrs pats apmeklēja tikai vienu uzņēmumu.