Projekta eksperti tiekas ar Latvijas augstskolu mācībspēkiem

Projekta eksperti tiekas ar Latvijas augstskolu mācībspēkiem
Kopš 2005.gada valstī notiek vērienīgas pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. Jau šogad vidusskolu beigs skolēni, kuri apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunajiem mācību priekšmetu standartiem, kas stājās spēkā 2008.gada septembrī. Skolēni šobrīd matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā apgūst ne tikai konkrētās zināšanas, bet arī to, kā tās pielietot reālajā dzīvē. Mācību procesā skolēni strādā ar mūsdienīgajām informācijas tehnoloģijām un laboratorijas iekārtām, veic praktiskos un laboratorijas darbus, analizē informāciju un pierāda savas izvirzītās hipotēzes.

Lai informētu Latvijas augstskolu pārstāvjus par to, kādas pārmaiņas mācību procesā tiek ieviestas skolā un kas mainījies mācību saturā, projekts organizē tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas un Rēzeknes Augstskolas mācībspēkiem. Tikšanās laikā plānotas diskusijas par 12. klases absolventu sagatavotību uzsākt studijas augstskolā.