Skolēnu konkurss „Domā citādāk! Eksaktāk!” Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

Skolēnu konkurss „Domā citādāk! Eksaktāk!” Āgenskalna Valsts ģimnāzijā
Šī gada 26. janvārī Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notika Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona 9. klašu skolēnu konkurss „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākumā piedalījās sešas komandas – Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija, Friča Brīvzemnieka pamatskola, Rīgas Ostvalda vidusskola un trīs klašu komandas no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

Pasākuma ievaddaļā AS „Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas Attīstības daļas vadītājs, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes  docents Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs iepazīstināja ar AS „Latvenergo” koncerna uzbūvi un struktūru. Viņš uzsvēra dabaszinību un matemātikas zināšanu nepieciešamību, lai šāds koncerns varētu sekmīgi darboties. Uzņēmumā nepieciešami darbinieki ar enerģētiķa, būvnieka, hidrologa, ķīmiķa, ģeodēzista, IT un telekomunikāciju speciālista izglītību, kā arī speciālisti citās inženiertehniskās jomās.

Turpinājumā skolēni prezentēja uzdotos mājas darbus – izveidoto pārskatu prezentācijas formā par kāda Rīgas uzņēmuma (rūpniecības, tirdzniecības, zinātnes u.c.) darbību, kurā skolēni iepriekš bija viesojušies, akcentējot jautājumu: „Kā izmantot inovācijas zinātnē, uzņēmējdarbībā esot draudzīgi videi?”. Prezentācijās tika apskatīti tādi uzņēmumi kā ‘’Rīgas Siltums’’, ‘’Madara Ecocosmetics’’, ‘’SAF Tehnika’’. Skolēni izklāstīja uzņēmumu darbības virzienus, kā tajos praktiski tiek izmantotas dabaszinātņu un matemātikas zināšanas un kā uzņēmums rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu.

Pēc mājas darbu prezentēšanas skolēni sadalījās 5 grupās. Vienā no tām tika demonstrēta filma par AS „Dobeles Dzirnavnieks”. Skolēniem bija jāatpazīst un jānosauc procesi, kas saistās ar dabaszinātnēm un matemātiku. Citā bija jārisina radoši matemātikas uzdevumi, kur bija nepieciešamas skolā iegūtās zināšanas un prasmes, it sevišķi – loģiskās spriešanas spējas. Ķīmijā skolēni strādāja laboratorijas darbu, kas saistīts ar siltumnīcas efektu. Fizikas praktiskajā daļā skolēniem bija jānosaka masu attiecība diviem dotiem ķermeņiem - cilindram un taisnstūra paralēlskaldnim, izmantojot bīdmēru, blīvumu tabulu un kalkulatoru. Bioloģijā tika piedāvāts laboratorijas darbs - mikroskopijas metode cilvēka audu izpētei - komandas dalībnieki varēja zem optiskā mikroskopa izpētīt savu matu uzbūvi un redzēto aprakstīt.

Noslēgumā tika apkopoti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji – Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas komanda. Dalībnieki pasākumu vērtēja atzinīgi, viņuprāt, konkursa uzdevumi atšķīrās no mācību stundās piedāvātajiem un veicināja interesi par dabaszinātnēm un matemātiku.