Uzņēmēji uzsver sadarbības lomu pārmaiņu ieviešanai izglītībā

Uzņēmēji uzsver sadarbības lomu pārmaiņu ieviešanai izglītībā
16.februārī Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notika projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ierosināta diskusija par uzņēmēju iespējām iesaistīties mācību procesa dabaszinātnēs un matemātikā uzlabošanā un priekšnoteikumiem skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanai uz eksakto mācību priekšmetu bāzes.

Diskusijā piedalījās Jānis Ošlejs („Primekss”), Normunds Bergs („SAF Tehnika”), Ansis Grasmanis („Swedbank”), Uģis Strauss („Nordic Training International”), Zane Oliņa („Iespējamā misija”), Dana Reizniece (LR Saeima) un citi ieinteresētie, kā arī izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un viņa „ēnas”.

Diskusijā tika meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem ar vienotu mērķi – panākt izglītībā Latvijā pārmaiņas, kas nodrošinātu jauniešiem gan zināšanas, gan prasmes tās pielietot ikdienas dzīvē, vienlaikus palielinot Latvijas jauniešu konkurētspēju darba tirgū:

- Kā uzņēmēji var iesaistīties mācību procesā skolās, padarot to mūsdienīgāku?
- Kādas pārmaiņas nepieciešamas izglītībā?
- Kā panākt to, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti atbalstīt notiekošo skolās Latvijā?

Diskusijas dalībnieki uzsvēra mācību vides skolās lomu skolēnu motivācijas veidošanā, pedagoga profesionalitātes un spējas sekot notiekošajam pasaulē nozīmību un iespēju skolēniem iepazīties ar reālajiem procesiem uzņēmējdarbībā Latvijā, rosinot savu nākotnes darba karjeru saistīt ar darbu Latvijā. Normunds Bergs („SAF Tehnika”) atzina, ka „mācību kvalitāte skolās ir tik laba, cik ieinteresēts strādāt mūsdienīgi ir skolotājs un skolas direktors. Ja būs izveidotas kvalitatīvas mācību programmas, bet pedagogi nebūs ieinteresēti tās izmantot mācību procesā, tad izmaiņas skolās neienāks. Pārmaiņām gatava un ieinteresēta skola ir būtisks priekšnosacījums izglītības kvalitātes uzlabošanai. Kā uzņēmēji esam gatavi atbalstīt skolas, jo mums vajag profesionālus darbiniekus uzņēmumos. Ļaujot skolēniem apmeklēt uzņēmumus, varam parādīt, ka arī Latvijā ir veiksmīgas darba iespējas, varam motivēt skolēnus apgūt eksaktos mācību priekšmetus un studēt šajā jomā.”

Projekta vadītāja Dace Namsone pastāstīja par projekta veiktajiem sadarbības virzieniem ar uzņēmējiem: izveidotajām mācību filmām, reālajiem piemēriem mācību materiālos par uzņēmumiem Latvijā, sagatavotajām spēlēm, konkursiem un nometnēm skolēniem, mācību ekskursijām uz uzņēmumiem un jaunizveidoto simulācijas spēli „Fabrikants”, kuras laikā skolēni praktiski izspēlē uzņēmuma dibināšanas iespējas un reālu ražošanas procesu.

„Talantīgi cilvēki ar zināšanām un prasmēm, kā arī spēju tās pielietot, ir Latvijas galvenais resurss. Lai būtu šādi cilvēki, mums tie jāveido pašiem. Skolā svarīgi veidot skolēnu interesi, bet to var izdarīt tikai parādot skolēniem reālo dzīvi, dodot iespējas apmeklēt uzņēmumus, veidojot interešu pulciņus un veicot daudzas citas aktivitātes,” uzsvēra Dana Reizniece (LR Saeima).

Visi diskusijas dalībnieki atzina nepieciešamību turpināt šādas diskusijas, iesaistot citus uzņēmējus un meklējot iespējas daudzveidot aktivitātes, kuras uzņēmēji var veikt skolās, popularizējot labās prakses piemērus un veiksmes stāstus.