Aktuāla informācija par skolotāju tālākizglītības kursiem

Aktuāla informācija par skolotāju tālākizglītības kursiem
Projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātās skolotāju tālākizglītības programmas no 2011. gada 1. septembra īsteno VISC ESF Projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”. Visas profesionālās pilnveides programmas bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājiem ir iekļautas šī projekta kopīgajā katalogā un projekta mājas lapā.

Projektā ir elektroniska kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaite un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku un tajā Jūs varat iepazīties ar programmu anotācijām un kursu norises plānojumu līdz 2013.gada novembrim.

Informējam, ka gadījumā, ja jau iepriekš esiet reģistrējies bioloģijas, ķīmijas, fizikas vai matemātikas skolotāju kursiem projekta „Dabaszinātnes un matemātika” mājas lapā, nepieciešama jūsu atkārtota reģistrēšanās projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” mājas lapā, lai nodrošinātu automātisku kursu apmeklējumu uzskaiti un nodrošinātu apliecību sagatavošanu kursu noslēgumā.

Ja vēl neesiet reģistrējies kursiem, variet to izdarīt šeit.

Neskaidrību gadījumā rakstiet Ilzei Gailei uz e-pasta adresi ilze.gaile@visc.gov.lv .