Skolotāji mācās PROFILES projekta ietvaros

Skolotāji mācās PROFILES projekta ietvaros
28.02.2014.

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sākot ar 2013.gada 28.novembri starptautiskā izglītības projekta PROFILES ietvaros organizē nodarbības ķīmijas, fizikas un bioloģijas mācību priekšmetu skolotājiem, kuri ir ieinteresēti skolēnu pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošanā.

Ceturtdien, 27.februārī, skolotāji tikās uz semināru centra telpās, lai kopīgi mācītos, paši veidotu mācību un metodiskos materiālus, kā arī dalītos pieredzē, kā veicies ar materiālu aprobāciju katram savā klasē.

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes komandas iesaistījušās Eiropas Komisijas atbalstīta projekta PROFILES "Profesionāls, reflektīvs skatījums uz pētniecībā balstītu mācīšanos dabaszinātņu izglītībā" īstenošanā. Projekts apvieno 20 valstu 22 partneriestādi, kuras vēlas pilnveidot dabaszinātņu izglītību skolās. Plašāka informācija par projektu: http://www.profiles.lu.lv .

Fotogalerija no semināra 27.februārī