„Domā savādāk! Eksaktāk!” Ludzas pilsētas ģimnāzijā

„Domā savādāk! Eksaktāk!” Ludzas pilsētas ģimnāzijā
26. februāra diena Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10. klašu audzēkņiem bija interesanta un saistoša – tā pagāja  pasākuma „Domā savādāk! Eksaktāk!” zīmē. 

Skolā viesojās Rāznas Nacionālā parka darbinieces Irēna Broliša un skolas absolvente Regīna Indriķe. Viņas iepazīstināja audzēkņus ar Rāznas Nacionālā parka darbības virzieniem un vadīja interaktīvo nodarbību par meža ekosistēmu un mitrājiem. Nodarbības laikā skolēni saņēma informatīvo materiālu, kuru jaunieši tūlīt pielietoja arī praksē praksē, liekot puzli, ieklausoties mūzikā, atpazīstot ekosistēmu, risinot krustvārdu mīklas.

Pēc nodarbībām skolēni devās uz Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Kitkovas zemnieku saimniecību „Kramiņi” pie Zelču ģimenes. Namamāte iepazīstināja ar saimniecības darbības virzienu - biškopību. Saimniecība reģistrēta 1999. gadā, un saimnieki apkopj 112 bišu saimes. No 2002. gada tā ir sertificēta bioloģiskā lauku saimniecība, kura ražo otro garšīgāko medu Latvijā (2010. gada ekspertu atzinums). Saimniecībā ražo medu, vasku, propolisu, šūnu medu, ziedputekšņus, bišu maizi. Ģimenes vecākā meita Sarmīte, kura mācās 12.klasē, vairāku gadu garumā ir pētījusi savu vecāku saimniecību un uzrakstījusi zinātniski pētniecisko darbu. Pasākuma dalībnieki bija pirmie, kuri skatījās šī darba prezentāciju.

Saimnieks viesus veda laukā no mājīgā viesu namiņa un iepazīstināja ar bišu stropa vēsturi, uzbūvi un apkopšanu. Interesentiem bija iespēja pašiem salikt stropu. Kad pietiekami bija baudīts aukstais ziemas gaiss, skolēni un skolotāji devās namiņā liet sveces. Vaska namiņā saldi smaržoja medus, visapkārt vaska rituļi, rāmji ar šūnām un tirdzniecībai sagatavotās sveces. Vispirms saimnieks nodemonstrēja sveču liešanu, tad to iemēģināja skolēni. Saimnieks jau iepriekš bija izlējis pietiekami daudz sveču, lai gandrīz katram audzēknim būtu iespēja svecīti izņemt no formiņas.

Atvadoties no jauniešiem, saimniece viesus cienāja ar dažādiem pašu saimniecībā gatavotiem produktiem, kā arī demonstrēja filmu par saimniecību.