Direktoru vietnieki tiekas Daugavpilī

Direktoru vietnieki tiekas Daugavpilī
24.martā, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā vairāk nekā 100 direktoru vietnieki mācību darbā no Daugavpils, Rēzeknes un apkārt esošajiem novadiem tiekas informatīvā mācību seminārā par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs.

Seminārā piedalās pamatskolu un vidusskolu direktoru vietnieki mācību darbā no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Ilūkstes, Vārkavas, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Ludzas, Zilupes, Ciblas un Kārsavas novada.

Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā. Šobrīd pārmaiņas sasniegušas katru pamatskolu Latvijā. Sākoties 2010./2011. mācību gadam, vairāk nekā 800 skolās, kas īsteno pamatizglītības programmas, ir nogādāti projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izveidotie materiālu komplekti ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā. Komplektā ietilpst drukāti un elektroniski materiāli, kas izveidoti, lai sniegtu atbalstu skolēniem, veicinātu skolēnu motivāciju mācīties, kā arī  atbalstītu skolotājus mūsdienīga mācību procesa vadīšanā.

Direktoru vietnieki semināra gaitā tiek iepazīstināti ar jaunajiem skolotāju atbalsta materiāliem 7. - 9. klasei, elektronisko mācību vidi,  pamatnostādnēm mūsdienīgai mācību stundai fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, kā arī ar efektīvas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principiem. Šī darba mērķis ir radīt izpratni par notiekošajām pārmaiņām izglītībā, lai direktoru vietnieki, jau atgriežoties katrs savā skolā, spētu maksimāli atbalstīt skolotājus viņu darbā un rosinātu izmantot projekta piedāvātos atbalsta materiālus, tādējādi nodrošinot mūsdienīgu, radošu un skolēniem saistošu mācību procesu.

2009./2010. mācību gadā šāda veida informatīvi semināri vairākās Latvijas pilsētās tika organizēti skolotāju auditorijai. Šajā mācību gadā semināri direktoru vietniekiem jau vairākkārtēji notikuši Rīgā, kā arī Jūrmalā un Gulbenē, semināros iesaistot direktoru vietniekus no gandrīz 100 Latvijas novadiem. Aprīlī seminārs notiks arī Kuldīgā, tādējādi aptverot visus Latvijas novadus.