Izstrādāti diagnosticējošie darbi

Izstrādāti diagnosticējošie darbi
VISC projekta „Dabaszinātnes un matemātika”  ietvaros ir izstrādājis diagnosticējošos darbus 8.klasē bioloģijā, matemātikā un 9.klasē fizikā, ķīmijā.

Diagnosticējošā darba mērķis ir noskaidrot skolēnu izpratni par procesiem, likumsakarībām dabā un matemātiskajiem modeļiem, pētniecisko darbību un prasmes darbā ar informāciju reālās dzīves kontekstā, apgūstot matemātiku un dabaszinātņu mācību priekšmetus.

Visus diagnosticējošos darbus izglītības iestādēs organizē no 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim.

No 2011. gada 28. līdz 30.martam no plkst. 8.30 līdz 17.00 tīmekļa vietnē http://darbs.dits.lv būs iespējams pārliecināties, kā darbojas sistēma, un pildīt izmēģinājuma darbu.

Lasīt vairāk!