Kanādas vieslektoru lekcija Latvijā

Kanādas vieslektoru lekcija Latvijā
Ziņa papildināta 17.03.2011.

Aicinām skolotājus un skolu vadību uz Kanādas vieslektoru Fejas Braunlijas (Faye Brownlie) un Maurīnas Dokendorfas (Maureen Dockendorf) publisko lekciju „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā” Latvijā! Lekcija notiks šī gada 4. aprīlī plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1.


Publisko lekciju organizē VISC īstenotais ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar Izglītības attīstības centru, Kanādas vēstniecību Latvijā un Rīgas Tehnisko universitāti. Lekciju atklās Kanādas vēstnieks Latvijā V.E. Skots Heteringtons (Scott Heatherington).

Lekcijā būs iespēja uzzināt:
•    Kā sekmīgi vadīt mācību procesu un skolu, īstenojot pārmaiņas?
•    Ko varam mācīties no Kanādas izglītības pieredzes?
•    Kāpēc Kanādai ir augstāki rezultāti PISA pētījumā?
•    Kā panākt, lai Jūsu skola sasniegtu augstākus mācīšanās rezultātus?
•    Kā efektīvi ieviest pārmaiņas katrā klasē?

Publiskajā lekcijā „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā” vieslektores aktualizēs  skolas administrācijas un skolotāju sadarbības nozīmi, īstenojot pārmaiņas skolā. Kanādas lektoru ilggadējā pieredze skolu darba novērtēšanā liecina, ka augstākos rezultātus sasniedz tās skolas, kurās skolu direktori mērķtiecīgi un efektīvi vada pārmaiņu īstenošanu skolā un mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un skolu vadība. Lekcijā būs iespēja uzzināt, ko var darīt skolu administrācijas, lai veicinātu inovatīvu skolotāju profesionālo pilnveidi un pārmaiņu ienākšanu katrā skolā, katrā klasē.

Feja Braunlija - vieslektore ar plašu starptautisku pieredzi skolotāju tālākizglītībā. Līdzautore vairākām grāmatām skolotājiem. Daudzkārt viesojusies arī Latvijā.
Maurīna Dokendorfa - Kokitlamas reģiona skolu pārvaldes (Coquitlam School District) vadītāja vietniece, kura ir atbildīga par reģiona skolu personāla profesionālo pilnveidi un tā profesionālo novērtējumu. M.Dokendorfa ilggadēji strādā ar Kanādas skolu vadību, kā arī pati bijusi skolas direktore.

Lūdzam dalību lekcijā pieteikt līdz šī gada 28.martam, sūtot e-pastu uz adresi dzm@visc.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67846535 un norādot vārdu, uzvārdu un iestādi, ko pārstāvat. Informējam, ka dalībnieku skaits publiskajā lekcijā ir ierobežots!

Lekcija notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Reģistrēšanās publiskajai lekcijai no plkst. 14:30.