Maijā Daugavpilī sabrauks skolēni un pedagogi no Latvijas skolām

Maijā Daugavpilī sabrauks skolēni un pedagogi no Latvijas skolām
Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” komanda ir aktīvi sākusi darbu pie nu jau ceturtā  pasākuma skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Šoreiz pasākuma ietvaros projekta atbalsta skolu skolēni un skolotāji divas dienas pavadīs Daugavpilī. 16.martā projekta speciālisti uz pirmajām sarunām par pasākuma organizāciju tikās ar Daugavpils Domes pārstāvjiem. Par tikšanos interneta vietnē daugavpils.lv ziņo Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

12.-13.maijā uz Daugavpili  atbrauks 100 skolēni un 33 pedagogi no Latvijas skolām, kas iesaistījušās Eiropas sociālā fonda projektā "Dabaszinātnes un matemātika".

Latvijā šo projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs.16. martā Daugavpilī ieradās šī centra pārstāvji, lai runātu par organizatoriskiem jautājumiem, jo šoreiz projekta dalībniekus uzņem mūsu pilsēta. Projekta īstenotāji tikās ar Domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Vitāliju Azareviču, Izglītības pārvaldes vadītāju Olgu Dukšinsku un Domes lietu pārvaldnieci Marinu Isupovu.

No Daugavpils projektā iesaistījusies ir 3. vidusskola un Centra ģimnāzija. Valsts izglītības satura centra pārstāvji ļoti atzinīgi izteicās par Daugavpils skolu augsto līmeni, izglītības kvalitāti, tāpēc ar lielu interesi rīkos projekta pasākumus Daugavpilī. Projektā aktīva dalībniece ir arī Daugavpils Universitāte, jo viens no projekta uzdevumiem ir skolu un augstskolu saiknes veidošana.

Projekta pasākuma laikā skolēni un pedagogi strādās 3. vidusskolā, Daugavpils Universitātē, apmeklēs virkni ražotņu un iepazīsies ar pilsētu.

Projekta "Dabaszinātnes un matemātika" mērķis ir ieinteresēt 7.-9. klašu skolēnus mācīties eksaktos priekšmetus, motivēt iesaistīties pētnieciskajā darbībā, iemācīt lietot iegūtas zināšanas praksē. Projekts ir iespēja pilnveidoties arī pedagogiem. Bet projektā gūtās zināšanas un iemaņas tiek popularizētas skolās.