Sākas pieteikšanās Vasaras skolai!

Sākas pieteikšanās Vasaras skolai!
Programma "Iespējamā misija" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un projektu „Dabaszinātnes un matemātika” organizē dienas nometni Liepājas 7. un 8. klašu skolēniem Vasaras skola „Grandiozā ekspedīcija”, kas notiks no 18. līdz 29.jūlijam Liepājas 15.vidusskolā katru dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00. Pieteikšanās Vasaras skolai sākas 28.martā.

Vasaras skolā, divu nedēļu garumā interesantās nodarbībās jaunu un talantīgu Iespējamās misijas skolotāju vadībā, 7. un 8. klašu skolēni varēs papildināt zināšanas un prasmes tādos mācību priekšmetos kā ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika, valodas un vēsture, kā arī iegūt motivāciju un jaunu sparu mācīties, lai uzlabotu sekmes nākamajā mācību gadā skolā. Pieteikšanās Vasaras skolai notiks līdz 29.aprīlim.

Nometne ir īpaši piemērota bērniem, kam trūkst motivācijas mācīties, kam ir zemi akadēmiskie sasniegumi. Dienas laikā skolēni ne tikai papildinās savas skolā iegūtās zināšanas, bet arī veltīs laiku radošām nodarbēm, rodot jaunus vaļaspriekus un draugus. Vasaras skolas laikā apmeklētās nodarbības ļaus skolēnam apgūt zināšanas, kas kavējušas izprast mācību vielu, iegūt motivāciju mācīties, lai labāk uzsāktu jauno mācību gadu un apgūtu citus brīvā laika pavadīšanas veidus.

2010.gada vasarā notika pirmā šāda veida Vasaras skola, tās vadmotīvs bija „Desmit dienās apkārt zemeslodei”. Desmit dienu laikā jauno Iespējamās misijas skolotāju vadībā vairāk kā 30 skolēni no 9 Liepājas skolām apguva dažādus mācību priekšmetus, uzlabojot savas zināšanas vidēji par 10%-26% atkarībā no mācību priekšmeta.

Vasaras skolai Grandiozā ekspedīcija var pieteikties līdz 29.aprīlim. Pieteikuma anketu var aizpildīt elektroniski programmas Iespējamā misija mājas lapā www.iespejamamisija.lv vai jautāt pēc tās skolā klases audzinātājai.

Vasaras skolas dalības maksa ir 10 Ls, kas daļēji sedz ēdināšanas izdevumus. Pārējās izmaksas sedz organizatori un atbalstītāji.