Skolēni apliecina erudīciju dabaszinātnēs un matemātikā

Skolēni apliecina erudīciju dabaszinātnēs un matemātikā
25.martā notika konkursa noslēguma kārta ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā 7.-9.klašu skolēniem. Konkurss ik nedēļu pusgada garumā interneta vietnē www.dzm.lv neklātienē pulcēja vairāk nekā 1100 skolēnu, no kuriem noslēguma kārtā klātienē piedalījās 36 skolēni no dažādiem Latvijas novadiem.

Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” konkursu organizē jau otro gadu, ik nedēļu skolēniem sniedzot iespēju pielietot un papildināt skolā apgūto fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, reizē pārliecinoties, ka eksaktās zinātnes var būt patiešām aizraujošas. Iespēja piedalīties konkursa neklātienes kārtās bija dota ikvienam Latvijas skolēnam, kurš mācās 7. – 9. klasē, neskatoties uz jaunieša mācību sasniegumiem skolā. Rezultātā vienā konkursā apvienojās plašs skolēnu skaits ar visdažādāko pieredzi un zināšanām no visdažādākajām vietām Latvijā. Šajā mācību gadā, no pagājušā gada oktobra līdz pat šī gada 13. martam, uz jautājumiem par dabaszinātnēm un matemātiku atbildēja vairāk nekā 1100 skolēnu no visas Latvijas. 36 veiksmīgākie neklātienes kārtu dalībnieki tikās konkursa noslēguma pasākumā 25.martā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Klātienē uz pēdējo konkursa posmu satikās skolēni no visiem Latvijas reģioniem - Smiltenes, Vecpiebalgas, Madonas, Preiļiem, Engures, Jelgavas, Daugavpils, Valkas, Daugmales, Palsmanes, Līvāniem, Vecumniekiem, Sikšņiem, Valmieras, Viļķenes, Misas, Pelēčiem, Salaspils, Jaunsilavas un Rīgas.

Konkursa noslēguma kārta tika atklāta ar pārsteigumu skolēniem - uguns liešanu, ko dalībniekiem bija sarūpējuši LU Ķīmijas fakultātes studenti. Sacensība tika uzsākta ar ātrajiem uzdevumiem par dabaszinātnēm un matemātiku interaktīvās tāfeles vidē. Turpmākie uzdevumi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā konkursantiem jau bija cietāks rieksts, nācās likt lietā loģisko domāšanu un sasaistīt skolā apgūto ar zināšanām no reālās dzīves, praktiskās pieredzes, piemēram, risinot uzdevumus par cilvēka veselību vai vides piesārņojumu.

Konkursa otrā – praktiskā daļa tika sākta ar vēl vienu pārsteigumu, šoreiz brīnumeksperimentu - dejojošu liesmu šovu bija sagatavojuši un demonstrēja Pumpuru vidusskolas skolēns Pēteris Mežulis un fizikas, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Gulbis. Kad jaunieši savām acīm bija pārbaudījuši, kādus brīnumus spēj radīt fizika, bija laiks pašiem ķerties klāt eksperimentiem. Konkursanti ar noslēpumainu tinti veidoja slepenrakstu, attīrīja netīru ūdeni līdz tīram un veica citus uzdevumus. Bez eksperimentiem praktiskajā daļā dalībnieki sacentās arī pie spēļu galda, izspēlējot mācību spēles „Bon apetite!” (bioloģija), „Skapis” (ķīmija), „Elektriķi” (fizika) un „Jumiķis” (matemātika).

Pēc aktīvas darbošanās visas dienas garumā jaunieši atzina, ka konkurss ir interesants veids, kā paplašināt savu redzesloku, mācīties eksaktos priekšmetus ar aizrautību, gūt pieredzi, pārbaudīt sevi un papildināt zināšanas. „Katra cilvēka smadzenes ir unikālas, tāpēc tām vajag kaut ko unikālu!”, - tā konkursa aptaujas anketā atzīmējis viens no dalībniekiem.

Konkursa noslēgumā īpašas dāvanas skolēniem bija sarūpējis projekts, kā arī konkursa sadarbības partneri - AS „Latvijas Valsts meži”, AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA „ZAAO” un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”. 

Sveicam ikvienu konkursa dalībnieku un pateicamies par izrādīto interesi un entuziasmu!

Konkursa uzvarētāju saraksts: ŠEIT!