Skolēni attīsta intelektu un erudīciju dabaszinātņu un matemātikas konkursā

Skolēni attīsta intelektu un erudīciju dabaszinātņu un matemātikas konkursā
2011.gada 25.martā notiks konkursa noslēguma kārta ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā 7.-9.klašu skolēniem. Konkurss ik nedēļu pusgada garumā interneta vietnē www.dzm.lv neklātienē pulcēja vairāk nekā 1100 skolēnu, no kuriem noslēguma kārtā klātienē piedalīsies 37 skolēni no dažādiem Latvijas novadiem.

Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” jau otro gadu organizē vērienīgu virtuālu konkursu skolēniem ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā. Šajā mācību gadā, no pagājušā gada oktobra līdz pat šī gada 13. martam, uz āķīgiem jautājumiem par dabaszinātnēm un matemātiku atbildēja vairāk nekā 1100 skolēnu no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Veiksmīgākie neklātienes kārtu dalībnieki, kopā 37, tiksies konkursa noslēguma pasākumā 25.martā Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, lai konkursa ietvaros savstarpēji sacenstos pēdējo reizi - nu jau klātienē.

Pagājušajā sezonā konkursa dalībnieki no visas Latvijas ar savu lielo interesi, izturību, azartu, zinātkāri un atsaucību pierādīja, ka ir nepieciešams konkursa turpinājums. Jau otro gadu konkurss skolēniem ik nedēļu sniedz iespēju pielietot un papildināt skolā apgūto fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, reizē pārliecinoties, ka eksaktās zinātnes var būt patiešām aizraujošas. Par īpaši interesantiem un reālajai dzīvei pietuvinātiem jautājumiem šogad rūpējās arī vairāki Latvijas uzņēmumi – Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, AS „Latvijas Valsts meži”, AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA „Starspace”, SIA „ZAAO” un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.

Konkurss ir alternatīva valsts olimpiādēm, kurās tradicionāli piedalās tikai sekmīgākie skolēni. Iespēja piedalīties konkursa neklātienes kārtās bija dota ikvienam Latvijas skolēnam, kuri mācās 7. – 9. klasē, neskatoties uz jaunieša mācību sasniegumiem skolā. Rezultātā vienā konkursā apvienojās plašs skolēnu skaits ar visdažādāko pieredzi un zināšanām no visdažādākajām vietām Latvijā. Par veiksmīgākajiem neklātienes kārtā šogad izrādījušies skolēni no Smiltenes, Vecpiebalgas, Madonas, Preiļiem, Engures, Jelgavas, Daugavpils, Valkas, Daugmales, Palsmanes, Līvāniem, Vecumniekiem, Sikšņiem, Valmieras, Viļķenes, Misas, Pelēčiem, Salaspils, Jaunsilavas un Rīgas, tādējādi pārstāvot visus Latvijas reģionus.

Noslēdzošajā konkursa kārtā Rīgas Tehniskajā universitātē skolēni savu erudīciju varēs pierādīt, pildot testu interaktīvās tāfeles vidē, risinot dažādus radošus uzdevumus dabaszinātnēs un matemātikā un eksperimentējot.