DZM IC piedalās konferencē Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā

DZM IC piedalās konferencē Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā
Papildināts 20.03.2011.

2012. gada 15. martā Valmierā notika starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”.  Valmierā pulcējās vairāk nekā 400 sākumskolas izglītības speciālisti no visas Latvijas, kā arī izglītības politikas veidotāji un uzņēmēji, lai diskutētu par sasniegto un izvirzītu sasniedzamus vidēja un ilgtermiņa mērķus kvalitatīvai izglītībai Latvijā. Konferenci organizēja izdevniecība „Lielvārds” un Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un UNSECO Latvijas Nacionālo komisiju. Ar savu pieredzi konferencē dalījās arī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.

Šī gada konference bija saturisks turpinājums iepriekšējā gadā notikušajai – pirms gada tika iniciēta vispārīga kontekstuāla diskusija par sākumskolas izglītības saturu, mācību metodēm un mācību vidi tiešo un netiešu mērķa grupu skatījumā, šogad tika analizēta sākumskolas izglītības procesa virzība uz līdzdarboties un pilnveidoties motivētu jauniešu skološanu:
•    sākumskolas dabaszinību mācību procesa pilnveide, lai veicinātu skolēnu praktiskos darbus, eksperimentēšanu un pētniecību,
•    sākumskolas latviešu valodas un matemātikas mācību priekšmetu pozitīvo pārmaiņu iespējas laikā, kad skolā ienāk sešgadnieku programmas beidzēji,
•    modernizēta mācību procesa izaicinājumi skolotājam un skolēnam, lai pilnveidotu praktisko un radošo darbību, gūtu izpratni par mūsdienu tehnoloģiskā procesa norisēm jau sākumskolas mājturības un tehnoloģiju stundās.

Konferences darba pamatforma bija “Iespēju Tilta darbnīcas” – astoņpadsmit tematiskas praktiskas, pieredzē balstītas nodarbības, ko vadīja augstskolu docētāji, skolotāji-metodiķi, mācību līdzekļu izstrādātāji un ražotāji no Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas un Austrijas.

Divas no “Iespēju Tilta darbnīcām” vadīja DZM IC pārstāvji. Valentīna Legzdiņa darbnīcā „Kā palīdzēt apgūt pētnieciskās prasmes dabaszinībās vecuma posmā no 7 līdz 11 gadiem” aicināja dalībniekus iejusties skolēna lomā un piedalīties mācību stundā, kurā tika izstrādāti laboratorijas darbi, novērots un izdarīti secinājumi. Andris Nikolajenko darbnīcā „Interaktīvās tāfeles mērķtiecīga lietošana pētniecisko prasmju apguvei skolēniem vecuma posmā no 7 līdz 11 gadiem” dalībniekus iepazīstināja ar interaktīvās tāfeles materiāliem, kas paredzēti pētnieciskās darbības apguvei. Darbnīcas dalībnieki strādāja ar interaktīvās tāfeles darblapām, iepazinās ar skolēnu darba lapām, kā arī modelēja pētnieciskās darbības kāda soļa apgūšanu.

Savukārt DZM IC vadītāja Dace Namsone kopā ar ārvalstu ekspertiem dalījās pieredzē paneļdiskusijā „Kā formālās izglītības ietvaros sekmīgi realizēt 21. gadsimta prasmju apguvi?”.

Plašāka informācija par konferenci, fotogrāfijas un video no konferences pieejamas konferences interneta vietnē http://www.iespejutilts.lv.

Foto galerijā - atskats uz DZM izglītības centra dalību konferencē: