PROFILES piedāvā: pētnieciskie darbi ķīmijā un bioloģijā

PROFILES piedāvā: pētnieciskie darbi ķīmijā un bioloģijā
01.03.2013.

Jau iepriekš esam vēstījuši, ka Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra un Ķīmijas fakultātes komandas iesaistījušās vērienīgā Eiropas Komisijas atbalstīta projekta PROFILES „Profesionāls, reflektīvs skatījums uz pētniecībā balstītu mācīšanos dabaszinātņu izglītībā” īstenošanā. Projekts apvieno 20 valstu 21 partneriestādi, kuras vēlas pilnveidot dabaszinātņu izglītību skolās.

Projektā īpaši tiek akcentēta nepieciešamība mācību saturā iekļaut saistību ar sadzīvi un tehnoloģijām, vides un sociālo tematiku. Viena no iespējām, kā sekmīgi sasniegt šo PROFILES prioritāti, ir caur pētnieciskās pieejas īstenošanu mācību procesā. Tāpēc sadarbībā ar Latvijas skolām un dabaszinātņu priekšmetu skolotājiem projektā tiek izstrādāti un aprobēti uz pētniecību virzīti mācību un metodiskie materiāli. Materiāli akcentē skolēnu motivācijas veidošanos, mācot konkrēto tēmu sociāli nozīmīgā kontekstā; tie paredzēti vairākām mācību stundām.

Šoreiz publicējam un aicinām skolotājus izmantot divus no PROFILES izstrādātajiem pētnieciskajiem darbiem: Jeļenas Volkinšteines izstrādāto darbu ķīmijā „Ūdens, kuru es izmantoju sadzīvē” un Vēsmas Vijupes un Valentīnas Legzdiņas izstrādāto pētniecisko darbu bioloģijā „Ko es varu uzzināt par savu sānu redzes lauku savas nākotnes karjeras izvēlei”.

Ķīmijas darbs veidots 8. klases temata „Ūdens cilvēka dzīvē” apguvei. To paredzēts veikt 7 mācību stundās. Bioloģijas darbs izstrādāts 9. klases temata „Organisma regulācija un maņas” apguvei. Tas paredzēts 4 mācību stundām.

Pētnieciskā darba „Ūdens, kuru es izmantoju sadzīvē” metodiskais materiāls (pdf)

Pētnieciskā darba „Ūdens, kuru es izmantoju sadzīvē” skolēna darba lapas (pdf)

Pētnieciskā darba „Ko es varu uzzināt par savu sānu redzes lauku savas nākotnes karjeras izvēlei” metodiskais materiāls
(pdf)

Pētnieciskā darba „Ko es varu uzzināt par savu sānu redzes lauku savas nākotnes karjeras izvēlei” skolēna darba lapas (pdf)Foto: PROFILES darba grupas tikšanās. Mācību materiālu izstrāde.
Foto no Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra arhīva.