DZM IC izglītības konferencē Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā

DZM IC izglītības konferencē Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā
17.03.2014.

19. martā jau ceturto gadu Valmieras sākumskolā uz starptautisku izglītības konferenci “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” pulcēsies vairāk nekā 400 dalībnieki - skolotāji un izglītības politikas veidotāji, lai gūtu jaunas atziņas un dalītos savā pieredzē, lai kopīgi diskutētu par praktiskām pārmaiņām izglītībā un mūsdienu izaicinājumiem jaunas pedagoģijas iespējamībai.

2014. gada konferences programma ir veidota, lai:

-piedaloties izglītības nozares vadītājiem, iepazītos ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam,
-kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutētu par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā,
- kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju nāktu klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai,
-vairāk nekā 30 praktiskās darbnīcās un iedvesmojošās prezentācijās gūtu ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kas ir kompetenču pieeja, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijas kļūst par skolotāja iespēju avotu.

Četras no praktiskajām darbnīcām vadīs LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra eksperti:

-Valentīna Legzdiņa „Kas Madagaskaras prusakam ir tāds, kas nav man?” par to, kā 1.klasē dabaszinībās mācīt skolēnam novērot un fiksēt novēroto, izmantojot planšeti.

-Ilze France „Kā būvēt trepes?” par to, kā mācīt skolēniem saskatīt likumsakarības 2.klases matemātikā,
izmantojot modeļus un interaktīvo tāfeli.
       
-Andris Nikolajenko „Kas jaucas un nejaucas ar ūdeni?” par to, kā 2.klases skolēni mācās veikt
 eksperimentus ar sadzīvē izmantojamām vielām un izdarīt secinājumus.       

-Uldis Dzērve „Kā darbojas auto?” par to, kā skolēns saprot, kā darbojas mašīna? Nodarbībā 4.klases skolēniem izmantojam mašīnu modeļu sagataves no DZM IC mobilās klases.

Pasākumam “Iespēju Tilts Izglītībai sākumskolā” visas dienas garumā būs iespēja sekot līdzi arī tiešraidē interneta vietnē www.iespejutilts.lv. Konferenci organizē Valmieras pilsētas pašvaldība un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Plašāka informācija: www.iespejutilts.lv