Jaunrades konkurss 10. - 12. klašu jauniešiem Fizikas pavasaris

Jaunrades konkurss 10. - 12. klašu jauniešiem Fizikas pavasaris
Papildināts 26.03.2015.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, Jauno Fiziķu skola un profesors Vjačeslavs Kaščejevs aicina Latvijas vidusskolu skolotājus (it īpaši fizikas skolotājus) iesaistīties projektā “Fizikas pavasaris” 10.-12.klašu skolēniem.“Fizikas pavasaris” ir Latvijā vēl nebijis projekts, kas apvienos fiziku un radošo pašizpausmi.


Par projektu:
Fonda ”Viegli“ veidotajā apbalvojumā “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureāts zinātnē ir profesors Vjačeslavs Kaščejevs, kuram ir izveidojusies cieša sadarbība ar fondu. Apvienojot Vjačeslava Kaščejeva zināšanas, Jauno Fiziķu skolas degsmi par fiziku un fonda “Viegli” prieku par jaunrades procesiem, radās ideja par vēl nebijuša notikuma rīkošanu zinātnes un kultūras jomās– “Fizikas pavasaris”. Projekta mērķis ir pierādīt, ka fizika ir saprotama un izsakāma arī mākslā, mūzikā, radošā procesā.

Tādēļ aicinām Latvijas fizikas skolotājus apvienot radošos un eksaktos vidusskolēnu prātus, kopīgi veidojot jaunradi.

 
Projekta aktivitātes:

 1)      Vjačeslava Kaščejeva lekcija “No gaismas līdz kvantam", kas kalpo kā sagatavošanās daļa jaunrades konkursa uzdevumam un ir pieejama ikvienam fizikas skolotājam kā mācību līdzeklis.

Video lekcijas mērķis ir motivēt  10.-12. klašu skolēnus aizdomāties par ikdienas parādību daudzveidīgām un reizēm šķietami pretrunīgām izpausmēm.  Video materiāls būs pamudinājums vidusskolēniem piedalīties jaunrades konkursā. Lekcijā profesors Vjačeslavs Kaščejevs stāsta par vienu no kvantu fizikā aplūkotajiem lielumiem – gaismu un viļņiem.

2)     Jaunrades konkurss - No 23. marta līdz 17. aprīlim

Konkursa uzdevums redzams video lekcijas beigās.

Jaunrades konkursā jāiesniedz radošais darbs un tā apraksts brīvā formā par to, kā radošais darbs ir tapis, fiksējot idejas attīstību, radošā darba rašanās procesu

Konkursā var piedalīties komandas 4 cilvēku sastāvā (vienam no dalībniekiem ir jābūt skolotājam). Īpaši vērtīgi būtu, ja komandas sastāvā būtu ne tikai tie jaunieši, kuriem fizika patīk un padodas, bet arī radoši jaunieši, kuriem šis priekšmets nepadodas.

Kāpēc šāds ieteikums? Viens no projekta mērķiem ir ieinteresēt jauniešus skatīties uz eksaktajām zinātnēm (konkrētāk fiziku) caur radošuma un ikdienas prizmu. Iespējams, dalība konkursā būs iespēja kādiem talantīgiem jauniešiem izteikt savas domas un iemācīties ko jaunu.

Pieteikšanās jaunrades konkursam notiks no 2015.gada 23.marta līdz 17.aprīlim, iesniedzot radošo darbu un darba aprakstu. Ar konkursa noteikumiem un pieteikšanās kārtību variet iepazīties konkursa nolikumā.

Konkursa galvenā balva: iespēja komandai piedalīties Jauno Fiziķu skolas un grupas Carnival Youth vasaras nometnē Ziedoņa muzejā* Dzirnakmeņos.


3)  Fizikas paraugstunda Cēsīs - 30. aprīlī  notiks fizikas paraugstunda Vjačeslava Kaščejeva vadībā kopā ar Jauno fiziķu skolu un grupu Carnival Youth

Izvērtējot konkursa darbus, žūrija noteiks 10 labākās komandas, kas iegūs tiesības piedalīties fizikas paraugstundā “Fizikas pavasaris”. Paraugstunda notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Tajā piedalīsies Vjačeslavs Kaščejevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvji un grupas Carnival Youth mūziķi.

Fizikas paraugstundas saturiskais plāns:

    populārzinātniskais ievads par gaismas viļņu interferenci;
    praktiskās nodarbības kopā ar Jauno Fiziķu skolu;
    fizikas likumi mūzikā (Carnival Youth izpildījumā);
    jaunrades konkursa uzvarētāja nosaukšana.

Projekts sedz vidusskolēnu komandu transporta izmaksas līdz Cēsīm un atpakaļ, kā arī ēdināšanas izmaksas pasākuma laikā.

 Projekta norisi atbalsta: zinātnes centrs Z(in)oo, Latvijas Universitāte, Cēsu novada pašvaldība, E-klase, DELFI, draugiem.lv, radio NABA.