Skolotāji aicināti pieteikties profesionālās pilnveides nodarbībām

Skolotāji aicināti pieteikties profesionālās pilnveides nodarbībām
05.03.2015.

Esi dabaszinātņu skolotājs? Skolas vadītājs? Angļu valodas skolotājs? Lai kāda arī būtu Tava atbilde, DZM IC piedāvātās profesionālās pilnveides programmas ir domātas tev, ja vēlies mācīties profesionālu ekspertu vadībā, izmantojot inovatīvas mācīšanās formas, un īstenot kvalitatīvas pārmaiņas gan savā personīgajā, gan visas skolas darbībā.


DZM IC piedāvā profesionālās pilnveides programmas bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem, kas ietver gan tematus par mācību satura jautājumiem, gan par pētniecisko darbību un informāciju tehnoloģiju izmantošanu. Plašāk par piedāvājumu: šeit

Tuvākās 12 stundu nodarbības "Kā mācīt par sakarībām un funkcijām? "matemātikas skolotājiem jau 14. un 28. martā. Savukārt nodarbības programmā "Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana matemātikas stundās" notiks 11. un 18.aprīlī. Pieteikties nodarbībām iespējams, aizpildot anketu.

Atsevišķa programma izstrādāta skolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem - „Pārmaiņu ieviešanas izaicinājumi skolā ”. Programma ietver moduli par mācību stundas efektivitāti kā pārmaiņu ieviešanas atslēgu un moduli par skolā centrētu skolotāju  profesionālo pilnveidi. Plašāk par programmu: šeit

Savukārt vēl divas programma paredzētas ikvienam skolas skolotājam. Īstenojot programmas „Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda” un "Skolēnu mācīšanās motivācijas sekmēšana", sadarboties aicināti visu mācību priekšmetu skolotāji un skolas vadība. Tās ir kopīgas mācības visam skolas kolektīvam.  Plašāk par programmām: šeit