Diagnosticējošie darbi bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē un ķīmijā 9.klasē

Diagnosticējošie darbi bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē un ķīmijā 9.klasē
No 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim skolas varēja organizēt VISC izstrādātos diagnosticējošos darbus. Darbu satura izstrādē piedalījās projekta "Dabaszinātnes un matemātika" eksperti un darba grupu darbinieki. Jau vairākus gadus skolēni apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunajiem standartiem, kuri paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu izpratni par procesiem, likumsakarībām dabā un matemātiskajiem modeļiem, pētniecisko darbību un prasmes darbā ar informāciju reālās dzīves kontekstā, jeb kā šīs pārmaiņas ir ienākušas skolā un kā skolēniem veicas ar jaunā mācību satura apguvi. Interese par diagnosticējošo darbu bija ļoti liela – kopā darbus pildīja 19 961 skolēns no 503 skolām.

Lasīt vairāk >

Direktoru vietnieki tiekas Kuldīgā

Direktoru vietnieki tiekas Kuldīgā
15. aprīlī Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā vairāk nekā 80 direktoru vietnieki mācību darbā no Kuldīgas, Ventspils, Liepājas un 14 apkārt esošo novadu skolām tiekas informatīvā mācību seminārā par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs. Ar šo pasākumu ir noslēdzies projekta „Dabaszinātnes un matemātika” organizēts mācību semināru cikls direktoru vietniekiem Latvijā.

Lasīt vairāk >

Projekts piedalās RTU Atvērto durvju dienā

Projekts piedalās RTU Atvērto durvju dienā
9.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Rīgā, Kaļķu ielā 1, notiek Atvērto durvju diena ar plašu informatīvi izglītojošu programmu: lekcijas, mācību filmas, tehniskās jaunrades darbnīcas, tikšanās ar RTU mācībspēkiem, absolventiem un studentiem, ekskursijas uz RTU fakultātēm. Atvērto durvju dienā ar saukli „Mācāmies bioloģiju, fiziku, ķīmiju un matemātiku ar prieku!” piedalās arī projekts „Dabaszinātnes un matemātika”. Ikvienam būs iespēja izspēlēt projektā izstrādātās mācību spēles, pārbaudīt atjautību un zināšanas erudīcijas konkursos un pašpārbaudes testos, skatīties mācību filmas, kā arī iepazīties ar elektroniskajiem mācību materiāliem un projekta interneta vietnes www.dzm.lv.

Lasīt vairāk >

Projekts piedalās Iespējamās misijas Atvērto durvju dienā

Projekts piedalās Iespējamās misijas Atvērto durvju dienā
7. aprīlī programma „Iespējamā misija” ver durvis skolu vadītājiem, skolotājiem un izglītības pārvalžu pārstāvjiem. Atvērto durvju dienā no plkst. 11:00 līdz 18:00 „Swedbank” Centrālajā ēkā, Balasta dambī 1a, Rīgā „Iespējamās misijas” komanda dalīsies pieredzē par jauno skolotāju sagatavošanu un atbalstu profesionālajai pilnveidei. Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” Atvērto durvju dienas izstādē dalībniekus iepazīstinās ar mācību spēlēm kā metodi dabaszinātņu un matemātikas stundās. Ikvienam dalībniekam būs iespēja izspēlēt projektā izstrādātās mācību spēles fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, kā arī kopīgi rast idejas efektīvam to lietojumam klasē.

Lasīt vairāk >

Kanādas vieslektoru publiskā lekcija pulcē vairāk nekā 200 skolotāju un skolu vadītāju

Kanādas vieslektoru publiskā lekcija pulcē vairāk nekā 200 skolotāju un skolu vadītāju
Šī gada 4.aprīlī Latvijā notika Kanādas vieslektoru Fejas Braunlijas (Faye Brownlie) un Maurīnas Dokendorfas (Maureen Dockendorf) publiskā lekcija „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā”. Publiskajā lekcijā Rīgas Tehniskajā universitātē tikās 218 skolu direktori, direktoru vietnieki, pedagogi un izglītības eksperti no visas Latvijas. Vieslektores Feja Braunlija un Maurīna Dokendorfa aktualizēja skolas administrācijas un skolotāju sadarbības nozīmi, īstenojot pārmaiņas skolā. „Skolotāja darbs ir pārāk grūts, lai to veiktu vienatnē. Vajadzīgi kolēģi, kuru starpā ir savstarpēja uzticēšanās. Kopā strādājot, mēs esam spēcīgāki nekā strādājot pa vienam”, šādiem vārdiem skolotājus sadarbībai iedvesmoja M. Dokendorfa. Vieslektores uzsvēra, ka tieši sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un administrāciju ir panākumu atslēga veiksmīgām pārmaiņām skolā.

Lasīt vairāk >