Diagnosticējošie darbi bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē un ķīmijā 9.klasē

Diagnosticējošie darbi bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē un ķīmijā 9.klasē
No 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim skolas varēja organizēt VISC izstrādātos diagnosticējošos darbus. Darbu satura izstrādē piedalījās projekta "Dabaszinātnes un matemātika" eksperti un darba grupu darbinieki. Jau vairākus gadus skolēni apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunajiem standartiem, kuri paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā.

Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu izpratni par procesiem, likumsakarībām dabā un matemātiskajiem modeļiem, pētniecisko darbību un prasmes darbā ar informāciju reālās dzīves kontekstā, jeb kā šīs pārmaiņas ir ienākušas skolā un kā skolēniem veicas ar jaunā mācību satura apguvi. 

Diagnosticējošajam darbam bija divas daļas. 1.daļā ietverti 22 – 30 atbilžu izvēles, savietošanas un īso atbilžu uzdevumi, kuri aptver obligāto mācību priekšmeta saturu. 2.daļā bija anketa par mācību procesu skolā, skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku un informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām skolā un mājās.

Diagnosticējošos darbus skolēni pildīja tikai elektroniski speciāli izstrādātā tīmekļa vietnē.
Interese par diagnosticējošo darbu bija ļoti liela – kopā darbus pildīja 19 961 skolēns no 503 skolām.

Skolas var izmantot diagnostikas uzdevumus metodiskiem mērķiem. Darbus skatīt: šeit.