Direktoru vietnieki tiekas Kuldīgā

Direktoru vietnieki tiekas Kuldīgā
15. aprīlī Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā vairāk nekā 80 direktoru vietnieki mācību darbā no Kuldīgas, Ventspils, Liepājas un 14 apkārt esošo novadu skolām tiekas informatīvā mācību seminārā par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs. Ar šo pasākumu ir noslēdzies projekta „Dabaszinātnes un matemātika” organizēts mācību semināru cikls direktoru vietniekiem Latvijā.

Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā. Šobrīd pārmaiņas sasniegušas katru pamatskolu Latvijā. Sākoties 2010./2011. mācību gadam, vairāk nekā 800 skolās, kas īsteno pamatizglītības programmas, tika nogādāti Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas sociālā fonda projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izveidotie materiālu komplekti ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā. Komplektā ietilpst drukāti un elektroniski materiāli, kas izveidoti, lai sniegtu atbalstu skolēniem, veicinātu skolēnu motivāciju mācīties, kā arī  atbalstītu skolotājus mūsdienīga mācību procesa vadīšanā. Šobrīd projekta komanda aktīvi turpina darbu pie otra materiālu komplekta izstrādes skolēnu un skolotāju atbalstam mācību darbā, kas Latvijas skolās nonāks 2011./2012. mācību gada sākumā.

Lai radītu izpratni par notiekošajām pārmaiņām izglītībā un sniegtu atbalstu skolu komandām, nodrošinot mūsdienīgu, radošu un skolēniem saistošu mācību procesu,  projekts 2010./ 2011. mācību gada garumā organizē informatīvus mācību seminārus direktoru vietniekiem visā Latvijā. Semināri jau vairākkārtēji notikuši Rīgā, kā arī Jūrmalā, Gulbenē un Daugavpilī. Aptverot visus Latvijas novadus, ar pasākumu Kuldīgā tiek noslēgts projekta organizēto semināru cikls direktoru vietniekiem.

Seminārā Kuldīgā piedalās pamatskolu un vidusskolu direktoru vietnieki mācību darbā no Ventspils pilsētas, Liepājas pilsētas un Ventspils, Talsu, Kandavas, Kuldīgas, Alsungas, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas, Aizputes, Skrundas, Durbes, Priekules, Vaiņodes un Grobiņas novada. Lai direktoru vietnieki spētu maksimāli atbalstīt savas skolas skolotājus viņu darbā un rosinātu izmantot projekta piedāvātos atbalsta materiālus, semināra dalībnieki tiek iepazīstināti ar jaunajiem skolotāju atbalsta materiāliem 7. - 9. klasei, elektronisko mācību vidi,  pamatnostādnēm mūsdienīgai mācību stundai fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, kā arī ar efektīvas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principiem.

Semināra prezentācija (pdf)