Kanādas vieslektoru publiskā lekcija pulcē vairāk nekā 200 skolotāju un skolu vadītāju

Kanādas vieslektoru publiskā lekcija pulcē vairāk nekā 200 skolotāju un skolu vadītāju
Šī gada 4.aprīlī Latvijā notika Kanādas vieslektoru Fejas Braunlijas (Faye Brownlie) un Maurīnas Dokendorfas (Maureen Dockendorf) publiskā lekcija „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā”.

Publisko lekciju organizēja VISC īstenotais ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar Izglītības attīstības centru, Kanādas vēstniecību Latvijā un Rīgas Tehnisko universitāti. Lekciju atklāja VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors profesors Leonīds Ribickis un projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vadītāja Dace Namsone.

Vairāku gadu garumā projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros klausītājiem ir iespēja bez dalības maksas piedalīties starptautiski atzītu izglītības profesionāļu vadītās lekcijās. Publiskā lekcija kā profesionālās pilnveides forma sniedz iespēju vienlaikus profesionāli pilnveidoties plašam cilvēku skaitam, tāpēc projekts jau piekto reizi uz publiskajām lekcijām pulcēja skolotājus un skolu vadītājus.

4.aprīlī publiskajā lekcijā Rīgas Tehniskajā universitātē tikās 218 skolu direktori, direktoru vietnieki, pedagogi un izglītības eksperti no visas Latvijas. Vieslektores Feja Braunlija un Maurīna Dokendorfa aktualizēja  skolas administrācijas un skolotāju sadarbības nozīmi, īstenojot pārmaiņas skolā. Feja Braunlija ir vieslektore ar plašu starptautisku pieredzi skolotāju tālākizglītībā, līdzautore vairākām grāmatām skolotājiem, kura daudzkārt viesojusies arī Latvijā. Maurīna Dokendorfa ir Kokitlamas reģiona skolu apgabala (Coquitlam School District) vadītāja vietniece, kura ir atbildīga par reģiona skolu personāla profesionālo pilnveidi un tā profesionālo novērtējumu.

Kanādas lektoru ilggadējā pieredze skolu darba novērtēšanā liecina, ka augstākos rezultātus sasniedz tās skolas, kurās skolu direktori mērķtiecīgi un efektīvi vada pārmaiņu īstenošanu skolā un mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un skolu vadība. Lekcijā bija iespēja uzzināt, ko var darīt skolu administrācijas, lai veicinātu inovatīvu skolotāju profesionālo pilnveidi un pārmaiņu ienākšanu katrā skolā, katrā klasē.

Lektores dalījās pieredzē, sniedzot atbildes uz jautājumiem:
•    Kā sekmīgi vadīt mācību procesu un skolu, īstenojot pārmaiņas?
•    Ko varam mācīties no Kanādas izglītības pieredzes?
•    Kāpēc Kanādai ir augstāki rezultāti PISA pētījumā?
•    Kā panākt, lai Jūsu skola sasniegtu augstākus mācīšanās rezultātus?
•    Kā efektīvi ieviest pārmaiņas katrā klasē?

„Skolotāja darbs ir pārāk grūts, lai to veiktu vienatnē. Vajadzīgi kolēģi, kuru starpā ir savstarpēja uzticēšanās. Kopā strādājot, mēs esam spēcīgāki nekā strādājot pa vienam”, šādiem vārdiem skolotājus sadarbībai iedvesmoja M. Dokendorfa. Vieslektores uzsvēra, ka tieši sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un administrāciju ir panākumu atslēga veiksmīgām pārmaiņām skolā.

Visas nedēļas garumā vieslektores turpina strādāt ar skolotājiem un skolu vadību dažādos Latvijas novados.  F. Braunlija vada praktiskos mācību seminārus dabaszinātņu un matemātikas ekspertiem, kopā ar skolotājiem plāno mācību stundas, piedalās stundu vērošanā un analīzē Rīgā, Smiltenē, Siguldā, Pumpuros un Tukumā. Savukārt  ar skolu vadītājiem šonedēļ Latvijā strādās M. Dokendorfa. Lektores vadībā notiek informatīvi mācību semināri Smiltenes, Valmieras, Cēsu, Gulbenes, Balvu, Tukuma, Jelgavas, Talsu, Ventspils u.c. novadu skolu vadītājiem.