Izdots PROFILES otrais informatīvais izdevums

Izdots PROFILES otrais informatīvais izdevums
Latvijas Universitāte jau kopš 2010. gada decembra kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā.

Uz projekta saturu un veidu, kādā plānots projektu īstenot, norāda tā pilnajā nosaukumā „Profesionāls, reflektīvs skatījums uz pētniecībā balstītu mācīšanos dabaszinātņu izglītībā” (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) ietvertie atslēgvārdi. PROFILES ietvaros skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, lai skolēni dabaszinātnes varētu apgūt aktīvi, izmantojot pētniecību un citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas.

Projektu Latvijā koordinē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.

Piedāvājam Jums iepazīties plašāk ar PROFILES aktivitātēm jaunajā projekta informatīvajā izdevumā!