Aicinām dalīties pieredzē ikgadējā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē

Aicinām dalīties pieredzē ikgadējā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē
30.04.2013.

Cienījamie fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāji!

Aicinām Jūs apmeklēt ikgadējo metodiski praktisko dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferenci „DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”! Pasākumu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju. Konference notiks šī gada 28. augustā Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Programmā plānots:
•    Plenārsēde un forumi, kas fokusēti uz skolēnu pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošanu, darbu ar talantīgajiem skolēniem un mācīšanās diferencēšanu stundā.
•    Skolotāju pieredzes apmaiņa semināros un plakātu sesijās par to, kā  mācīt skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, izmantojot netradicionālas metodes, diferencējot mācīšanos, rosināt darboties kā pētniekiem, izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības, vadīt stundas arī ārpus klases.
•    DZM IC darbnīcas par to, kā efektīvi un radoši veidot mācību procesu.
•    Izglītības izstāde, kurā skolotājus ar savu piedāvājumu iepazīstinās DZM IC partneri.

_____________________________________________________________________________________

Kļūstiet par konferences līdzautoriem!

Esam droši, ka Jums ir uzkrāta veiksmīga pieredze, kā saistoši un ar labiem rezultātiem mācīt skolēniem fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju vai matemātiku. Tos skolotājus, kas konferencē vēlas būt ne tikai klausītāji, bet aktīvi dalībnieki, rosinām iesaistīties konferences darbā, daloties pieredzē ar savas prakses labajiem piemēriem!

Skolotāju pieredzes piemēru par darbu klasē – es daru tā – iespējamie tematiskie loki:
•    Kā mērķtiecīgi izmantot tehnoloģijas mācību procesā.
•    Kā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku mācību stundā.
•    Kā  mācīt skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem.
•    Kā vadīt stundas ārpus klases.
•    Kā diferencēt mācīšanos stundā.

Lai  iesaistītos konferences darbā, lūdzam aizpildīt un līdz 20.05.2013. uz e-pastu dzmic@lu.lv nosūtīt pieteikuma anketu. Apstiprinājumu iekļaušanai konferences programmā saņemsiet līdz 27.05.2013. Skolotājiem, kuri saņems apstiprinājumu, lūdzam iesūtīt pieredzes īsu aprakstu (1 – 4 A4  lpp. apjomā) līdz 17.06.2013.

Pārējiem konferences apmeklētājiem pieteikšanās dalībai konferencē būs iespējama elektroniski augustā. Lūdzam sekot informācijai Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv.

Atskats uz 2012.gada konferenci: šeit.