Aizvadīts projekta „Scientix 2” nacionālais seminārs

Aizvadīts projekta „Scientix 2” nacionālais seminārs
03.04.2013.

Ceturtdien, 27. martā, aizvadīts projekta „Scientix 2”* nacionālais seminārs dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem un ekspertiem. Seminārs bija veltīts tēmai par pētniecisko mācīšanos, un tajā piedalījās skolotāji, kuri jau kopš oktobra iesaistījušies jaunā Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra iniciatīvā – mācību priekšmetu skolotāju – līderu grupās. Proti, skolotāji, kuri kopā ar centra ekspertiem regulāri mācās, lai kļūtu par ekspertiem savos mācību priekšmetos.

Seminārā skolotāji analizēja dažādus uzdevumu piemērus, kuros skolēniem jāmeklē risinājumi reālām dzīves problēmām. Kopīgi diskutēja, vai uzdevuma uzstādītā problēma tiešām ir aktuāla, vai tā ir reālās dzīves problēma un vai tās risinājums paredz jauninājumu ieviešanu globālā līmenī.

Tāpat skolotāji analizēja pētniecisko uzdevumu piemērus, vērtējot, vai tie paredz konstruēt jaunas zināšanas. Tika skatīti dažādi piemēri no jau esošiem uzdevumiem un pilnveidoti tā, lai tajos parādītos gan  zināšanu konstruēšana, gan reālās dzīves problēmsituāciju risināšana.

Semināra otrajā daļā projekta „Scientix 2” vēstniece un matemātikas skolotāja Biruta Pjalkovska dalībniekus iepazīstināja ar projektu, tā mērķiem un aktualitātēm. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar „Scientix 2” portālu, piereģistrēties tajā un praksē izmēģināt dažāda veida metodiskos un mācību materiālus.

Pēc reģistrēšanās portālā skolotāji tika iepazīstināti ar visām portāla sadaļām. Vairāk laika tika veltīts tieši mācību un metodisko materiālu sadaļai. Semināra dalībnieki noskaidroja gan kopīgos principus sadaļas iekārtojuma (kā noskaidrot ar materiālu izmantošanas autortiesībām saistīto informāciju, kā atrast  valodu, kādā materiāli pieejami un kā pieprasīt tulkojumu latviešu valodā), gan piekļuves īpatnības konkrētiem materiāliem atkarībā no to veida (projektu interneta vietnes, animācijas, videomateriāli, stundu plāni, grāmatas u.c.). Nodarbībā kopīgi izpētīja arī to, kā portālā atrast skolotāju profesionālās pilnveides pasākumus un kādas iespējas tajos piedalīties. Noslēguma daļā skolotāju – līderu grupa iepazinās ar prezentāciju par Eiropas valstu izglītības un zinātnes ministriju partnerību tīkla (European Schoolnet) birojā Briselē iekārtoto telpu mūsdienīgai apmācībai – Future Classroom Lab un tās piedāvātajām iespējām skolotājiem un skolēniem.

Pēc semināra skolotāji atzina, ka ir iedvesmojušies un smēlušies atkal jaunas idejas. „Noteikti pati izmantošu! Vismaz izpētīšu savus priekšmetus un informēšu kolēģus,” par „Scientix 2” portālā pieejamiem resursiem pēc nodarbības atzina kāda skolotāja.

* „Scientix 2” ir  kopiena dabaszinātņu izglītībai Eiropā (The community for science education in Europe), kuras mērķis ir Eiropas Savienības ietvaros dalīties un izplatīt labās prakses piemērus dabaszinātņu izglītībā. Tas ir Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas „Zinātne sabiedrībā” (Science in Society, SiS) finansēts projekts. LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs ir viens no projekta nacionālajiem kontaktpunktiem Eiropā. Centrs projektā iesaistījies, lai ar šiem labajiem piemēriem iepazīstinātu skolotājus Latvijā un rosinātu papildināt savu darbu klasē ar sev saistošākajiem projekta piedāvātajiem mācību resursiem.