Skolotāji aicināti pieteikties B programmu nodarbībām

Skolotāji aicināti pieteikties B programmu nodarbībām
24.04.2015.

Skolotāji, kuriem nepieciešama papildu kvalifikācija, lai mācītu dabaszinības, bioloģiju, fiziku, ķīmiju vai matemātiku pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, līdz 11. maijam aicināti pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas apmaksātām profesionālās kompetences paaugstināšanas B programmu nodarbībām.

1.    „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (160 stundas). Pēc programmas apguves skolotājs iegūst tiesības mācīt dabaszinības, bioloģiju, fiziku, ķīmiju vai matemātiku pamatizglītības posmā.

Programmas „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (160 stundas) mērķauditorija ir skolotāji, kuriem jau ir iegūta matemātikas, dabaszinības, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas vai informātikas skolotāja kvalifikācija un kuri vēlas strādāt arī par cita šīs jomas priekšmeta pamatizglītības posma skolotāju.

2.    „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (240 stundas). Pēc programmas apguves skolotājs iegūst tiesības mācīt dabaszinības, bioloģiju, fiziku, ķīmiju vai matemātiku pamatizglītības posmā.

Programmas „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs” (240 stundas) mērķauditorija ir skolotāji , kuriem ir 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija ne dabaszinātņu un matemātikas  jomas priekšmetos.

3.     „Dabaszinātņu jomas, matemātikas, informātikas, programmēšanas pamatu un ģeogrāfijas vispārējās vidējās izglītības skolotājs” (320 stundas). Pēc programmas apguves skolotājs iegūst tiesības mācīt dabaszinības, bioloģiju, fiziku, ķīmiju vai matemātiku vidējās izglītības posmā.

Programmas „Dabaszinātņu jomas, matemātikas, informātikas, programmēšanas pamatu un ģeogrāfijas vispārējās vidējās izglītības skolotājs” (320 stundas) mērķauditorija ir skolotāji, kuriem jau ir iegūta matemātikas, dabaszinības, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas vai informātikas skolotāja kvalifikācija un kuri vēlas strādāt arī par cita šīs jomas priekšmeta vidējās izglītības posma skolotāju.

B programmas nodarbības  “Tehnoloģijas un zinātņu pamati” jomā īsteno Latvijas Universitāte.

Pēc kursu grupu nokomplektēšanas  nodarbības plānots sākt  2015. gada 8. un 9. jūnijā. Uzaicinājumu uz nodarbībām kopā ar plašāku informāciju skolotāji saņems individuāli e-pastos.

Pieteikumus lūgums iesūtīt līdz 2015. gada 11. maijam Ilzei Gailei, e-pasts ilze.gaile@lu.lv. Grupu skaits ierobežots, tāpēc aicinām sūtīt pieteikumus savlaicīgi.

Foto: DZM IC arhīvs