Skolotāju asociāciju un LU DZM IC pārstāvji tikušies diskusijā

Skolotāju asociāciju un LU DZM IC pārstāvji tikušies diskusijā
27.04.2016.

26. aprīlī Latvijas Universitātē (LU) tikās Latvijas skolotāju asociāciju valžu un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) pārstāvji, lai diskutētu par situāciju dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā pirms plānotajām mācību satura reformām, balstoties uz valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem.

Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas, Fizikas skolotāju asociācijas, Ķīmijas skolotāju asociācijas, Matemātikas skolotāju apvienības, Ģeogrāfijas biedrības valdes locekļi un LU DZM IC komanda diskutēja par problēmām bioloģijā, fizikā, ķīmijā, dabaszinībās un matemātikā pirms kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes, kā arī par iespējām sniegt atbalstu skolotājiem reformu ieviešanai praksē.

Diagnosticējošo darbu analīze parāda, ka skolēni salīdzinoši labi tiek galā ar elementāriem uzdevumiem, taču ievērojama daļa skolēnu pat neiesāk risināt uzdevumus, kuros nepieciešams darbināt augsta līmeņa domāšanu. Skolēniem ir grūtības veikt uzdevumus, kuros jāizmanto lasītprasmes stratēģijas darbā ar eksaktu tekstu un informācijas atrašanu komplicētākos grafikos un diagrammās. Stundu vērojumi rāda, ka nereti skolotāji fokusējas uz to, lai paspētu izņemt mācību vielu, bet ne tik daudz lai mācītu skolēniem domāt dziļi.

Drīzumā Valsts izglītības satura centrs uzsāks kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, kas būs viena no ievērojamākajām izglītības reformām valstī. Diskusijas dalībnieki kā nopietnu problēmu akcentēja to, ka pašlaik skolotāji šo pieeju uztver neviennozīmīgi. Nepieciešams domāt, kā veidot diskusiju starp dažādām skolotāju grupām par to, ka prasmīga kompetenču pieejas darbināšana var skolēnam kļūt efektīvs un nepieciešams rīks, ar kuru tiek attīstīta dziļāka domāšana.

Kā vēl viena problēma diskusijā tika izvirzīta nepietiekams vai neesošs atgriezeniskās saites mehānisms skolās. Lai gan skolēnu rezultāti uzdevumos, kur tiek mērīta pētnieciskā darbība, uzlabojas, skolēnu pētnieciskās prasmes joprojām ir nepietiekamas. Diskusijas dalībnieki pauda uzskatu, kā tās būtu vairāk jāmāca jau sākumskolā, uzmanību pievēršot arī argumentācijas prasmēm. Kā pozitīva tendence tika nosaukta virzīšanās uz starpdisciplinaritāti un starppriekšmetu saiknes dabaszinātnēs kļūšana arvien ciešākai.

Diskusijas noslēgumā tika iegūti secinājumi, ka skolotājiem ir nepieciešami metodiskie atbalsta materiāli un skolu praksē vairāk realizējama sadarbība starp vairāku priekšmetu skolotājiem gan vienas klases ietvaros, gan pēctecīgi mācību priekšmetu jomā.Foto: DZM IC arhīvs