LU Botāniskajā dārzā tiek organizētas nodarbības skolēniem

LU Botāniskajā dārzā tiek organizētas nodarbības skolēniem
27.04.2017.

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza komanda organizē nodarbības skolēniem botānikas tēmu padziļinātai apgūšanai. Nodarbībās skolēni iegūs teorētiskas zināšanas, dosies ekskursijā pa dārzu, lai iepazītu augus, kā arī spēlēs tematiskas spēles.


Nodarbībā "Augļi un sēklas
" varēs iepazīties ar sauso un sulīgo augļu veidiem, funkcijām un sēklu pielāgošanos izplatībai, gūt priekšstatu par morfoloģisko un pielāgošanās veidu plašo daudzveidību un unikalitāti, iepazīstoties arī ar eksotisko augļu sēklām un augļiem.

Nodarbībā "Ziedaugu apputeksnēšanās" varēs izzināt ziedaugu apputeksnēšanās un apaugļošanās procesu, izpētīt tuvāk dažādus ziedus ar atšķirīgiem apputeksnēšanās veidiem un uzbūvi.

Nodarbībā
"Augu vieta ekosistēmā: purvi" varēs iepazīties ar Latvijas purvu veidiem, uzbūvi, rašanos, purvos sastopamajiem augiem, purvu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

Nodarbībā "Augu vieta ekosistēmā: ūdens" varēs iepazīties ar upju un ezeru ekosistēmas un augu būtisko lomu tajos, apskatīt dažādus Latvijas tekošos un stāvošos ūdeņos mītošus dzīvniekus un augus.

Nodarbībā
"Augu audu kultūras" varēs iepazīties augu audu kultūrām, to veidiem, iegūšanu, izmantošanu, kultivēšanas apstākļiem, fitohormoniem un to lomu audu kultūru tehnoloģijās, mikropavairošanu, tās etapiem.

Tiek piedāvāta arī ekskursija LU Botāniskajā dārzā, gida pavadībā iepazīstoties ar Latvijas un pasaules augu valsts daudzveidību, kā arī tematiska ekskursija “Ceļojums tropu tauriņu pasaulē” Tropu tauriņu mājā.

Vairāk informācijas par piedāvājumiem šeit.