Divas izzināšanas dienas skolēniem un skolotājiem no visas Latvijas Daugavpilī 12. un 13. maijā

Divas izzināšanas dienas skolēniem un skolotājiem no visas Latvijas Daugavpilī 12. un 13. maijā
Šā gada 12. un 13. maijā skolēniem un skolotājiem Daugavpilī notiek vērienīgs pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kas paver jaunas izziņas iespējas dabaszinātnēs un matemātikā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un vietējiem uzņēmējiem. Pasākumā piedalās 96 vidusskolēni no 32 Latvijas skolām. 

Divu dienu laikā 10. – 11. klašu skolēni iejutīsies jauno pētnieku lomās, praktiski darbojoties laboratorijās, institūtos un pilsētvidē, tiksies ar zinātniekiem, apmeklēs Daugavpils uzņēmumus, sacentīsies mācību spēļu turnīrā, analizēs, izvērtēs un diskutēs par paveikto, kā arī veidos mācību reklāmu. 12.maijā jaunieši viesosies Daugavpils Universitātē, vienā no mūsdienīgākajiem zinātnes centriem Latvijā, lai uzzinātu, kā un kādiem mērķiem tiek izmantoti zinātnes pētījumi, bet 13.maijā ekskursijās uzņēmumos gūs priekšstatu, kā skolā iegūtās zināšanas dabaszinātnēs un matemātikā praktiski pielieto uzņēmējdarbībā.

32 skolotāji no projekta atbalsta skolām pilnveidos savas profesionālās prasmes skolēnu intereses veicināšanas pasākumu organizēšanā, tajā skaitā mācību ekskursiju organizēšanā. Skolotāji mācīsies metodes, kā ieinteresēt skolēnus apgūt dabaszinātnes un matemātiku, mācīsies, kā kopā ar skolēniem  sagatavot un vadīt līdzīgus pasākumus savā skolā un novadā.

Pasākumu organizē projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Universitāti un uzņēmējiem.

Ko dod šis pasākums?
Skolēniem – padziļinātu izpratni un vēlmi ar interesi apgūt eksaktos mācību priekšmetus, skolēns saprot skolas saistību ar reālo dzīvi, gūst izpratni kā skolā apgūtās zināšanas realizējas zinātniskajā darbībā un uzņēmējdarbībā. Pasākuma gaitā skolēni attīsta prasmes novērot, analizēt, izvērtēt, prezentēt, kā arī nepieciešamās prasmes darbam komandā.

Skolotājiem – skolēnu interesi mācīties, skolotājs veido informācijas aprites atgriezenisko saiti no skolēna uz skolotāju, skolotājs ir partneris skolēnam. Skolotājs nav eksperts uzņēmējdarbībā, bet ir skolēna partneris izzināšanā par skolā gūto zināšanu dažādo izmantošanu. Pasākumā skolotāji gūst dažādas idejas metodēm, kā ieinteresēt un motivēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus. Reizē pilnveidojas skolotāja prasme vadīt mācību ekskursijas un citus intereses veicināšanas pasākumus gan savas skolas, gan novadu skolu skolēniem.

Kāda ir pasākuma vēsture?
Pasākumi ar devīzi „Domā citādāk! Eksaktāk!” noris jau ceturto reizi, un tie ir kļuvuši par plašu kustību Latvijas skolu vidū. Pasākumu virsuzdevums trīs gadu laikā ir bijis stiprināt saikni starp skolā notiekošo fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas stundās un šajās jomās notiekošo reālajā dzīvē un uzņēmējdarbībā. Atsaucoties uz projekta organizētajiem pasākumiem, mācību gada laikā līdzīgus pasākumus rīkojušas visas projekta atbalsts skolas, iesaistot skolēnus un skolotājus no apkārtējo novadu skolām, tādējādi izplatot ideju visā Latvijā.

Kāpēc Daugavpilī un Daugavpils Universitātē?
Trīs gadu laikā projekts pasākumus organizējis Rīgā, Valmierā un Ventspilī. Ar pasākumu Daugavpilī tiks noslēgts projekta  organizēto pasākumu „Domā citādāk! Eksaktāk!” cikls, tādējādi aptverot arī Latgales reģionu. Daugavpils Universitātē skolēniem būs iespēja praktiski darboties dažādās universitātes laboratorijās, Sistemātiskās bioloģijas institūtā,  Ekoloģijas institūtā, Inovatīvās mikroskopijas centrā u.c., kā arī tikties ar zinātniekiem un piedalīties dažādās nodarbībās dabā.

Kāpēc tiek rīkotas  ekskursijas?
13.maijā skolēniem būs iespēja doties mācību ekskursijās uz vairākiem Daugavpils uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar ietilpīgajām zinātņu un tehnoloģiju nozarēm. Skolēniem savus uzņēmumus izrādīs, kā arī pastāstīs par to, kas nepieciešams, lai veiksmīgi attīstītu uzņēmējdarbību, pārstāvji no AS „Ditton Pievadķēžu rūpnīca”, SIA „Aurora Baltika”, SIA „Magistr”,  SIA  "Regula Baltija", SIA „Daugavpils ūdens” un  SIA „Axon cable”.

Mācību ekskursijām uzņēmumos kā vienai no mācību organizācijas formām ir augsta pievienotā vērtība. Skolēniem veidojas saikne starp skolā apgūtajām zināšanām un to pielietojumu reālajā dzīvē, karjerā un uzņēmējdarbībā. Tiek nostiprinātas skolā iegūtās zināšanas, kā arī rodas izpratne par uzņēmējdarbību valstī, perspektīvām nākotnes profesijas izvēlē. Uzņēmējiem savukārt tā ir iespēja parādīt savu biznesu, ieinteresēt nākamos darbiniekus un pārliecināt, kāpēc svarīgi ir skolā apgūt eksaktās zinātnes.

Mācību ekskursijām būtu jākļūst par skolotāja instrumentu intereses veicināšanai par eksaktajiem mācību priekšmetiem. Skolotājam ir iespēja pēc ekskursijas veidot atgriezenisko saiti – ko skolēns saprata, ko skolēns ieguva, kāda ir saistība ar ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku? Skolēni tādējādi mācās diskutēt par redzēto un dzirdēto.

Pasākumos skolēniem cikla “Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvaros iesaistījušies jau vairāk nekā 150 dažādi uzņēmumi no visas Latvijas, kas vēruši savas durvis skolēnu mācību ekskursijām.


Kā iepriekšējos pasākumus vērtē skolēni un skolotāji?
Skolēni:
- „Tā bija jauna pieredze! Iedrošināja vairāk tiekties mācīties eksaktos priekšmetus, celt Latviju un tās godu!”
-„Tieši redzot dzīvē, kā viss notiek, rodas vēlme izprast un iedziļināties visā. Tas arī man palīdzēja saprast, ko es vēlos un ko noteikti nevēlos nākotnē darīt.”
-„Bija iespēja uzzināt par ļoti daudziem attīstītiem uzņēmumiem Latvijā, kas ļāva saprast, ka arī pie mums var notikt tas, kas citās valstīs, ka ir redzami reāli attīstības piemēri, kas noderētu visai mūsu sabiedrībai.”
- „Ļoti patika apmeklēt uzņēmumus un uzzināt procesa gaitu, ieraudzīt visu „no iekšpuses”. Sapratu, cik tomēr varena ir mūsu valsts, cik liels ir potenciāls!”
-„Pašam kaut ko darīt, kad tiek apmeklēts uzņēmums, ir interesantāk, tas arī labāk paliek atmiņā. No redzētā tikai 10% paliek atmiņā, bet no darītā – 90%.”

Skolotāji:
-„Kā skolotāja uzzināju daudz, patika kopējais pedagogu darbs grupās ar uzdevumu, kuru varētu praktiski pielietot savā dzīvē.”
-„Saskatu labas iespējas īstenot nodarbībās dotās zināšanas. Ir jau idejas, kā darbu turpināt skolā!”
-„Bija interesanti un pamācoši. Mēģināšu arī saviem skolēniem organizēt līdzīgas tikšanās ar uzņēmējiem.”
-„Bija ļoti daudz jaunu ideju. Katru var izmantot!”