Projekta eksperti turpina apgūt ārvalstu pieredzi

Projekta eksperti turpina apgūt ārvalstu pieredzi
Maijā projektā „Dabaszinātnes un matemātika” viesojās Veicmana dabaszinātņu institūta Dabaszinātņu izglītības departamenta (Weizmann Institute of Science, Department of Science Teaching) profesors, Nacionālā ķīmijas skolotāju centra vadītājs Avi Hofstein no Izraēlas un Brēmenes Universitātes (Universität Bremen) Dabaszinātņu didaktikas institūta (Institut für Didaktik der Naturwissenschaften) Ķīmijas departamenta profesors Ingo Eilks no Vācijas.

Profesors Avi Hofstein ir daudzu starptautiski atzītu dabaszinātņu izglītībai veltītu publikāciju autors, lektors ar plašu starptautisku tālākizglītotāja pieredzi. Avi Hofstein ir 12 gadus ilga vidusskolas ķīmijas skolotāja pieredze un 18 gadu pieredze, strādājot kā inspektoram izglītības jomā. Kopš 1967.gada profesors strādā Dabaszinātņu izglītības departamentā, lai attīstītu un pilnveidotu skolotāju un vidusskolēnu ķīmijas izglītības programmas Izraēlā.

Profesors Avi Hofstein vadīja semināru par pētījumiem skolotāju tālākizglītībā un pētniecisko prasmju attīstīšanu skolā. Profesors dalījās Izraēlas pieredzē par dabaszinātņu pētījumiem laboratorijā, praktisko pētniecisko darbību skolā un iespējām attīstīt skolēnu prasmi uzdot jautājumus. Saskaņā ar šobrīd pasaulē, t.sk., Latvijā atzītu praksi, Avi Hofstein runāja par nepieciešamību skolotājiem savstarpēji sadarboties un iesaistīties ilgtermiņa pētījumos, tādējādi profesionāli pilnveidojoties. Nodarbībā par metaizziņu jeb metakognitīvajām prasmēm, profesors uzsvēra, ka tās attīstāmas pētniecisko darbu ietvaros un ir svarīgas visas dzīves laikā – skolēns tādējādi mācās mācīties.

Profesors Ingo Eilks  vadījis un piedalījies daudzos starptautiskos dabaszinātņu izglītības pētījumos. Ir vairāk kā 300 zinātnisku  publikāciju autors. Aktīvi darbojas vairākās starptautiskās ķīmijas un dabaszinātņu asociācijās, t.sk., Karaliskās ķīmijas biedrībā(Royal Society of Chemistry) un Eiropas dabaszinātņu izglītības pētījumu asociācijā (European Science Education Research Association).

Profesors Ingo Eilks vadīja semināru par darbības pētījumiem izglītībā, to modeļiem, interpretācijām un mērķiem. Divu dienu seminārā profesors vadīja teorētiskas nodarbības par atšķirībām starp tradicionāliem pētījumiem un darbības pētījumiem izglītībā. Profesors dalījās pieredzē par darbības pētījumu metodēm, skolotāja un pētnieka centrētiem pētījumiem izglītībā, kā arī ārvalstu pieredzi darbības pētījumu organizēšanā izglītībā.